Treungenfestivalen – som trekker 30 000 publikummere – har søkt Norsk kulturråd om 400 000 kroner for å gjennomføre 2021-festivalen. For første gang skal det også satses på en internasjonal headliner.

– Planen er å øke budsjettet til booking til fem millioner kroner på norske artister – samt sette av en sum til en internasjonal headliner for første gang, heter det i søknaden, ført i pennen av Håvard Bakken fra Sailor Music – på vegne av festivalsjef og daglig leder Jørgen Aavik Solberg og festivalsjef Martha Kochalska Solberg.

Festivalledelsen opplyser at de ikke har kommet i gang med bookingen for 2021 enda, da festivalen er helt avhengig av kompensasjonsordningen for arrangører fra staten for å kunne klare å komme i balanse igjen etter 2020-avlysningen.

– En del av artistene som skulle opptrådt i 2020 har sagt de ønsker å komme tilbake neste år. Dermed kommer deler av programmet til å bli satt opp på nytt. Vi ønsker å satse enda mer på den yngre målgruppen, samt booke mer tidsaktuelle artister og et bredere kulturelt spekter av artister, heter det i søknaden.

40 konserter

For 2021-festivalen opererer Treungenfestivalen med å få inn 1 000 000 kroner i offentlig tilskudd. Det er basert på 400 000 fra kulturrådet, 400 000 kroner fra Nissedal kommune og 200 000 kroner fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. I tillegg er det budsjettert med 600 000 kroner i sponsorinntekter.

Treungenfestivalen regner med å ha salgsinntekter på 17,5 millioner kroner – fordelt på 14 millioner i billettinntekter og 3,5 millioner fra bar- og matsalg i 2021. I 2019 endte for øvrig billettinntektene på 12 249 863 kroner. Alkohol- og matsalget innbrakte 2 728 706 kroner.

Det legges opp til 40 konserter fordelt på perioden 4. til 8. august 2021. Totalt er budsjettet gjort opp med 19,1 millioner kroner i inntekter, men utgiftene er også høye – 17,3 millioner kroner.

Utgiftspostene er 8 050 000 kroner til «honorarer og lønn kunstnere, utøvere og fagpersoner». Produksjonskostnadene er satt opp til 4 450 000 kroner, mens faste driftskostnader og andre utgifter utgjør rundt 4 830 000 kroner.

Regnskapet for 2019 endte med 15 601 553 kroner i inntekter og 14 853 764 kroner i utgifter - noe som gjorde at det ble pluss i bunnlinjen på 747 789 kroner. Den opparbeidede egenkapitalen etter 2019-festivalen er på 433 133 kroner.

(saken fortsetter under bildet)

Skulle ha vært der

Siden 2020-festivalen ikke ble gjennomført på grunn av koronapandemien, ble heller ikke programmet ferdig booket, men Treungenfestivalen er kjent for å ha mange konserter. I 2017 ble det gjennomført 43 konserter og året etter hele 53 konserter. I 2019 sank antallet til 34 konserter. I 2020 var det planlagt 35 konserter. I 2021 er altså planen 40 konserter.

Det har ikke lykkes TA å få en kommentar fra Jørgen Solberg.

Flere artister har ifølge søknaden til kulturrådet sagt de er villig til å komme i 2021 i stedet. Disse sto uansett på listen over 2020-artister:

Åge Aleksandersen

Aqua

D.D.E.

Vassendgutane

Gabrielle

Wig Wam

Staysman & Lazz

Rotlaus

Tix

Gunslingers

Stavangerkameratene

Vidar Villa

Oslo Ess

Luxus Leverpostei

Ruben

Tina – Simply The Best

Ringnes-Ronny

TuVeia

Heux

Keiino

Ina Wroldsen

Staut

Spellopmaker

Morgan Sulele

Halva priset

River

Lyse netter

Jodla med Siv

Adrian Sellevold

Byting

Åsmund Åmli Band

Sopp Giro