Denne helgen, fra torsdag til og med søndag, har Telemarkfestivalen blitt arrangert i Bø. På scenen har publikum fått oppleve blant andre Per Anders Buen Garnås, Ottar Kåsa og Lars Ingar Meyer Fjeld, Ingebjørg Bratland, Ingvild Flottorp med band og Byting med gjester.

TA sin fotograf beskriver arrangementet som en fantastisk festival med god bredde og kvalitet.

Festivalsjef, Kristoffer Mosfjeld, er også fornøyd med gjennomføringen av årets festival.

– Det har vært mye usikkerhet knyttet til festivalen, men det ble en fantastisk festival til tross for pandemien, sier Mosfjeld.

De har hatt et stort fokus på smittevern for å skape en trygg festival og takker et samarbeidsvillig publikum, artister og frivillige.

– Jeg synes det ble et godt gjennomført arrangement og at vi landet på et godt program. Økonomisk sett ligger Telemarkfestivalen 2021 an til å lande veldig trygt på riktig side av nullen, men noe stort overskudd har aldri vært ambisjonen til festivalledelsen i år. I år har det vært mest fokus på å kunne skape mest mulig aktivitet for artister, leverandører og andre som har hatt en strevsom tid. Det har vi klart, seier Mosfjeld.

Totalt, med gratisarrangementene, antar Mosfjeld at det har vært omtrent 2 500 mennesker innom festivalen. Nå ser de fram til neste års festival som arrangeres fra 11. til 14. august og håper å kunne være tilbake til slik man kjenner festivalen fra tidligere.

– Da håper vi at en større andel av internasjonale artister kan berike festivalen. Jeg kan også røpe at vi i styret har snakket om å ha et større fokus på dans neste år. Pardans og dans med flere har vært vanskelig den siste tiden, så derfor ønsker vi et større fokus på det, sier Mosfjeld.