Så hva er egentlig årsaken til at noen unngår den ekstremt smittsomme omikronvarianten?

– Det kan være flere årsaker til at man ikke alltid blir smittet etter eksponering for koronaviruset, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad.

Til Romerikes Blad lister han opp blant annet disse punktene:

  • Nylig vaksinering med oppfriskningsdose og tidligere gjennomgått mild covid-19-sykdom vil beskytte mange, særlig hvis smittedosen man utsettes for er lav.
  • Det er dessuten mulig at tidligere infeksjoner med ulike forkjølelsesvirus, som også er «koronavirus», kan styrke immuniteten.
  • Det er også sannsynlig at forskjeller i den enkeltes immunforsvar spiller inn, men ingen vet helt hvorfor noen personer lettere blir smittet og alvorlig syke enn andre.

– Tilfeldigheter spiller inn

Antall viruspartikler man blir eksponert for trekkes også frem som en årsak til at man kan slippe unna.

– For å bli smittet må man bli eksponert for en tilstrekkelig mengde viruspartikler til at antistoffer i blodet ikke klarer å nøytralisere dem og hindre at de kommer inn i kroppscellene og begynner å kopiere seg opp. Hvis man selv har antistoffer i blodet etter vaksinering kreves det dessuten flere viruspartikler for å bli smittet. Og selv om man bli smittet, er det ikke alle som merker det så godt at de automatisk tenker at de har covid-19, sier Nakstad.

(Saken fortsetter under bildet)

– Det kan også være forhold som har innvirkning, som hvor tett på ansiktet til hverandre man var, om det var god ventilasjon/luftutskiftning og hvor lenge man var tett på den som var smittet. Tilfeldigheter spiller også inn. Man kan ha vært heldig og ikke vært tett på en som var i sin mest smittsomme fase, selv om man har vært i mye sosial aktivitet, tillegger kommuneoverlege i Nannestad, Matilde Risopatron Berg.

Rundt halvparten vil slippe unna

Om du fortsatt ikke har hatt viruset er du likevel langt fra unik. Fagdirektør for smittevern i FHI, Frode Forland, sier det på tross av høyt smittetrykk fortsatt vil være mange som ikke blir smittet.

– Vi antar at litt over halvparten av befolkningen vil bli smittet gjennom dette halvåret. Smittetrykket ser ut til å være nedadgående for Oslo og Viken nå, fastslår han.

– Jeg tror ikke alle nordmenn bli smittet i løpet av 2022, men et stort flertall vil antakelig ha hatt covid-19 i løpet av dette året, sier Nakstad.

– Vil gå i bølger

– Bør alle som lever noenlunde normalt nå regne med å bli smittet innen kort tid?

– Det er en stor sannsynlighet for det, men vaksinering beskytter de fleste mot alvorlig sykdom, og i noen tilfeller vil man også være beskyttet mot å bli smittet.

Om du slipper unna denne vinteren, er det fortsatt risiko for å plukke det opp senere i år.

– Viruset vil ikke forsvinne, men det vil kunne gå i bølger. Det vil si at personer som ikke blir smittet i denne vinterbølgen, kan utsettes for viruset til sommeren eller til høsten. Sannsynligvis vil SARS-cov2 bli del av de vanlige luftveisvirusene som vi omgir oss med – blant annet influensa – og som særlig spres hver høst og vinter, sier kommuneoverlege i Lillestrøm, Bettina Fossberg.