For å foreta reparasjonen må det foretas en delvis stopp av fabrikken.

Det vil være både synlig og hørbar fakling mens arbeidet pågår.

Arbeidet vil starte nå i formiddag. Det er planlagt at fabrikken skal være tilbake i normal drift på søndag.

Det er redningsstaben ved Herøya industripark som opplyser dette.