«I den forbindelse har det i det siste vært en del fakling fra fabrikken, noe som har med ført at enkelte beboere i området har vært plaget av støy. Vi har dessverre fått enkelte problemer som gjør at oppstartsperioden har blitt lengre enn forventet», skriver ineos i meldingen.

- Beklager på det sterkeste

De melder videre at problemene ikke har noen sikkerhetsmessige konsekvenser, men medfører altså noe mer fakling enn normalt. Slik situasjonen er i dag (fredag), vil det gå ytterligere noen dager før fabrikken er tilbake i normal driftstilstand.

«Vi beklager på det sterkeste at beboere i vårt nærområde plages av forhold ved vår bedrift. Vi jobber kontinuerlig med saken og gjør alt vi kan for å redusere støyproblemet.»

Flere hendelser

Det har altså vært tre måneders vedlikeholdsstopp av Etylenfabrikken på området. Under noen hektiske dager i mars kom den ene hendelsen etter den andre knyttet til industriområdene på Rafnes.

Først fikk ble en mann i 50-årene kritisk skadet da han fikk strøm i seg under en rutinejobb.

Dagen etter ble 12000 personer evakuert, og to personer skadd da det oppsto mindre eksplosjoner og brann i en prosessenhet ved anlegget.

Torsdagen ble det slått lokal alarm da det oppsto røykutvikling i en beholder på INEOS Rafnes. Ingen person kom til skade, men hendelsen fikk konsekvenser for revisjonsarbeidet. Arbeidet denne dagen ble stoppet, og rundt 1000 ansatte ble sendt hjem.