Herøya industripark har sendt ut melding om fakling kommende dager.

– I forbindelse med oppstart av Yaras ammoniakkfabrikk i Herøya Industripark, vil det bli synlig og hørbar fakling, opplyser industriparken.

Faklingen er planlagt å foregå fra fredag 25. juni ettermiddag, og fram til fabrikken er i normal produksjon igjen ca. 30. juni.

– Det er ikke fare for omgivelsene, opplyser industriparken.