↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

921 41 312

Besøksadresse

Nensetbakken 35
3736 SKIEN
  1. Beskrivelse

Rehabilitering

Rehabilitering av skorstein er enklere enn du tror og langt billigere enn å bygge ny skorstein. En skorstein som er defekt eller har mangler kan være brannfarlig, i verste fall kan du risikere skorsteinsbrann. I tillegg gir den dårlig trekk og problemer ved opptenning og det er vanskelig å fyre riktig.

Stålskorstein

Nordpeis Stålskorstein passer alle ildsteder, alle typer brensel, badstuer, hytter og hus. Den passer like bra i nye som i gamle bygg.

Pipebeslagg

Pipebeslagg brukes for å beskytte taket mot regn og lekkasjer samt andre problemer som måtte kunne oppstå, i skiller mellom takmaterialet. Det er viktig at dette settes på riktig for å unngå skader og dyre reparasjoner.

Takstige og takbro

Det er krav om typegodkjenning fra Arbeidstilsynet på alle taksikringsprodukter som kan bli brukt til virksomhet som går inn under Arbeidsmiljøloven. Vi Bruker TB Takstige universal og sikrer at ferdsel fra feiere og andre som skal på ditt tak skjer så trygt som mulig.