↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

22 10 50 00

Besøksadresse

Parkveien 57
0256 OSLO
  1. Beskrivelse

Aevi Eiendom
Siden 2018 har Aevi Eiendom kjøpt, utviklet og solgt eiendommer i områdene rett utenfor Oslo. Virksomheten vår er tuftet på to perspektiver. Det ene er finansiering og det andre er eiendom. Vi som jobber i Aevi Eiendom har bakgrunn fra både finans- og eiendomsbransjen. Vi har tatt all den kunnskapen og erfaringen vi er i besittelse av og dannet et selskap der vi bygger boliger for vanlige mennesker. Kapitalen vi trenger for å gjøre dette hentes gjennom folkefinansiering.

Folkefinansiering kostnadseffektivt for oss og god rente for deg
Folkefinansiering er en effektiv måte å finansiere prosjektene våre på. Historisk sett har eiendom vært en god investering her i Norge, med en stadig oppadgående verdistigning. Det betyr at eiendomsprosjektene våre betaler seg. Resultatet av alt dette er at de som låner ut pengene sine til oss kan få godt betalt som takk. Vi gir nemlig en fast rente på hele 8 % gjennom hele låneperioden, som normalt er 2 år.

På eiendomssiden betyr denne forretningsmodellen at vi kan bygge rimelige og gode boliger. Her kan familier i etableringsfasen ha mulighet til å skaffe seg et sted å bo, ikke bare for øyeblikket, men for fremtiden. Det at boligene ligger så sentralt til og at avstanden til Oslo er kort, gjør de svært attraktive.

Meningsfull arbeidsplass med grønn satsning
Drivkraften bak det vi gjør er å kunne skape noe. Ikke bare for oss, men også for de som låner bort sin kapital til oss og de som kjøper boligene vi bygger. Vi legger mye stolthet og omtanke i jobben vår, og vektlegger et godt og tett samarbeid i alle ledd.

Videre er vi også opptatt av miljøet. Derfor har vi også en grønn satsning. Det betyr blant annet at vi energimerker boliger, velger materialer utfra miljøhensyn, legger til rette for lading av el-biler og til og med bidrar til planting av trær, som erstatning for de som brukes til boligbyggingen.

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt» er et fint motto, også for oss i bygge bransjen.