↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

410 44 386

Besøksadresse

Postboks 2687
3702 SKIEN
  1. Beskrivelse

Firmaet bistår innen alle typer plan- og byggesak for privat og næring.

Konsulenttjenester for byggherrer som går med en prosjekt- idè eller drøm de ønsker å få realisert.


TBC AS er opptatt av at kundens eierskap til sin ide/ prosjekt blir ivaretatt best mulig!


Dette får vi til ved å skreddersy prosjektet tiltakshavers ønske.Ved å benytte seg av Tbc sin kompetanse innen byggesak/ prosjektledelse, i hele eller deler av prosjektet, vil du som byggherre oppleve friere valgmuligheter i forhold til valg av produkter og leverandører.Dette medfører igjen at prosjektet kan bli mer detaljstyrt og kostnadsbesparende.