↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

35 05 34 25

Besøksadresse

Spjotsoddvegen 62
3850 KVITESEID
  1. Beskrivelse

Kviteseid Betong AS vart stifta i 1976 av Tarjei Gotuholt, Olav Gotuholt og Ola Moen. Målet var å nytte grus og sand ressursane som låg ute ved Spjotsodd, samt etablere trygge arbeidsplassar i nærmiljøet. «Betongen» har med tida vorte ein trygg arbeidsplass, som leverer ferdigbetong til store og små prosjekt i heile regionen. Hellestad Sandtak AS kjøpte i 2010 opp Kviteseid Betong, oppkjøpet har forsterka den lokale forankringen av bedriften og samtidig gjort oss meir robust og konkurransedyktig. Dette kjem ansatte og kundar til gode.

Kviteseid Betong har som mål å dekke samfunnets behov for våre varer og tjenester på en miljømessig god måte.