↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

35 10 10 10

Besøksadresse

Rødmyrsvingen 63
3735 SKIEN
  1. Beskrivelse

Renovasjon i Grenland er navnet de fire grenlandskommunene har gitt renovasjonssamarbeidet.

Kommunene har samarbeidet om renovasjonsordningene siden høsten 1990. I mars 2014 ble Renovasjon i Grenland etablert som et interkommunalt selskap. Målet er økt effektivitet, bedre renovasjonsordninger, rimeligere innkjøp etc., som den enkelte kommune ikke kunne fått til alene.

Renovasjon i Grenland håndterer avfallet til ca. 105 000 innbyggere i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien kommune.

Det er 10 ansatte i Renovasjon i Grenland per 01.10.2018.

Avfallsordningene i Bamble, Siljan, Porsgrunn og Skien

I Grenland blir hoveddelen av husholdningsavfallet hentet hjemme. Enkelte avfallstyper og større gjenstander må allikevel leveres til andre mottak.

Kommunene i Grenland har samme renovasjonsordninger, med unntak av det som skal i sort dunk. I Bamble, Siljan og Skien er det innført optisk sortering.

 

Henteordning (avfall som hentes hjemme hos deg)

 På faste dager i henhold til tømmekalenderen henter vi følgende hjemme hos deg.

  • Sort dunk for restavfall, matavfall og plastemballasje
  • Grønn dunk for papp og papir
  • Rød boks for farlig avfall Bestillingsrute. Se rig.no
  • Hageavfall Bestillingsrute. Se rig.no
  • Grovavfall Bestillingsrute. Se rig.no

 

Bringeordning (avfall du selv må levere)

På returpunktene: glass- og metallemballasje.

På gjenvinningsstasjonene: hageavfall, alle typer elektrisk avfall, farlig avfall, bildekk, alle typer trevirke, papp / kartong osv.

I matvarebutikker: flasker med pant, og lyspærer, lysrør, batterier og lignende.

I butikker som Elkjøp og Power: kjøleskap, mobiltelefoner og annet EE-avfall.

 

Sortere.no gir deg raskt og enkelt svaret på spørsmålet ditt. Tast inn avfallstype. Vips så har du svaret på hvordan avfallet skal kildesorteres, hvordan avfallet behandles og hva det blir til.

I tillegg finner du her mye annen nyttig informasjon. Som f.eks. et kart med oversikt over miljøstasjoner, avfallsanlegg osv.

Se www.sortere.no eller skriv inn avfallstypen du ønsker å vite mer om i boksen nedenfor.

Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du har spørsmål angående avfall, åpningstider, tømmekalender, informasjon tømming, bytte av dunk eller endringer i renovasjonsabonnementet.