↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

03536

Faks: 35 55 34 24

Besøksadresse

Kammerherreløkka
3915 PORSGRUNN
  1. Beskrivelse

GRENLAND TAXI

 
Vi er en taxisentral som har vært i drift siden 1932. I 1997 ble Grenland Taxi etablert som eget aksjeselskap.

Grenland Taxi as er eiet av løyvehaverne med like deler og vi følger ordinær aksjelovspraksis, men er underlagt helt bestemte lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Vår sentral ved Kammerherreløkka i Porsgrunn er betjent med eget utdannet og hyggelig personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Truls Fjeldstad er daglig leder i Grenland Taxi AS.

Vår sentral betjener alle bestillinger. Alle bestilte turer kan dokumenteres og med tillatelse fra datatilsynet lagres turene i vårt datasystem i en måned.

Som sikkerhet både for våre kunder og sjåfører er det en egen alarmfunksjon montert i alle våre biler som til enhver tid viser hvor bilene er.

 

Gjennomsnittsalderen på vår bilpark er i underkant av 3 år. Vi kjører etter offentlige lover og forskrifter og vårt eget reglement, godkjent av samferdselsavdelingen i Telemark Fylkeskommune.

Alle våre eiere og sjåfører har bestått kjentmannsprøven og har offentlig godkjent kjøreseddel.

Vi er opptatt av HMS og har et godt samarbeid med de største av våre kunder for å kunne tilfredstille også deres krav til HMS.

Våre priser er fastsatt av Konkurransetilsynet.

Vi har faste kjøreoppdrag for små og store bedrifter i hele Grenland. Vi har også faste oppdrag med skolekjøring og sykekjøring.

Det er hyggelig å kjøre med Grenland Taxi.

 

Hjemme side : http://www.grenlandtaxi.no/om-oss