↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

07855

Faks: 22 88 99 20

Besøksadresse

Øvre Ekervei 82
3048 DRAMMEN
  1. Beskrivelse

Miljøtransport blir Franzefoss.

Franzefoss Gjenvinning AS overtok den 5. Oktober 2009 100% av aksjene
i selskapet Miljøtransport AS med datterselskapene Bøler Gjenvinning AS
og Norsk Sikkerhet AS.
Med virkning fra 1. Januar 2011 vil vi operere med ett selskapsnavn for
alle selskaper: Franzefoss Gjenvinning AS
Dette medfører at våre anlegg på Haraldrud og Bøler blir avdelinger i
Franzefoss Gjenvinning AS, Region Øst.

Du vil som kunde forholde deg til samme telefonnr., samme personer og den
samme gode service som du alltid har opplevd. Samlet vil vi kunne tilby utvidet
kompetanse og tjenestespekter. Flere anlegg vil gi bedret logistikk og kortere
responstider. Som en stor og viktig aktør vil vi også kunne fremforhandle de
beste nedstrømsløsningene med hensyn på miljøet.

Alle vi i Franzefoss Gjenvinning  AS ser frem til å betjene deg som kunde.