Seljord kommune er ikke tildelt turnuskandidat i fysioterapi i perioden 2023–2024.

– Fysioterapistudentene har nå trukket turnussteder. På grunn av et usedvanlig stort frafall av studenter fra årets avgangskull er det ikke alle turnusplasser som blir benyttet i denne omgang. Dessverre er Seljord en kommune som per dags dato ikke er tildelt turnuskandidat i fysioterapi i perioden 15. august 2023 til 14. august 2024.

– Som det framgår av retningslinjene kan ikke dere på tjenestestedene omdisponere ledige plasser før etter 1. september 2023 og 1. mars 2024. Vi tar sikte på å frigi ubenyttede plasser i løpet av sommeren, men vil komme tilbake til dette i et senere brev, melder Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Vedtaket er før i pennen av fagsjef Randi Askjer og seniorrådgiver Ingun Fitje Selim.