Rådmann Jan Myrekrok drar frem to hovedårsaker til det store strømforbruket I 2020, men jammen brukte de strøm i «gamle dager» også.

For 15 år siden lagde TA en artikkel om at enkelte fjellhytter i Vinje hadde et årlig strømforbruk som kunne sammenlignes med summen av 10 eneboliger. En av hyttene vi omtalte brukte 32 000 kilowattimer – bare i januar det året.

Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å være rundt 25 000 kilowattimer – i året.

Vinje kommune hadde i mange år en av landets gunstigste strømpriser basert på konsesjonskraft, men slik er det ikke lenger. Så prisen eieren av den nevnte hytta – vi skal la ham være anonym denne gangen – måtte betale for strømmen i januar for 15 år siden, var likevel ikke mer enn rundt 6400 kroner – pluss nettleie.

Prisen for samme forbruk i januar 2021 varierer etter avtale, men ville vært om lag 20 000 kroner – pluss nettleie.

Troner på toppen

Vest-Telemark består av Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke, Vinje og Nissedal. TA har hentet ut tall fra Vest-Telemark kraftlag AS og Rauland kraftforsyningslag – som begge leverer strøm i Vest-Telemark. Tallene omfatter strømleveranser til alle som bruker strøm i den aktuelle kommunen. Det finnes også noen andre, små aktører som leverer strøm, men disse gir ingen nevneverdige utslag på tallene.

Kommunen som i særklasse bruker mest er Vinje. Her er forbrukslisten over 2020.

Vinje: 127,247 GWh

Seljord: 50,931 GWh

Kviteseid: 44,357 GWh

Tokke: 39,993 GWh

Nissedal: 31,819 GWh

Fyresdal: 22,127 GWh

GWh står for gigawattimer og 1 GWh er en million kilowattimer. En gigawattime er nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus. En kilowattime er den energien som brukes når en panelovn på 1000 watt står på i en time.

Hytter og ladestasjoner

I Vinje bor det 3756 personer. Forbruket i kommunen er altså drøye 127 GWh i året. I dag har man sluttet å føre statistikk over kommuneforbruket av strøm, men eldre tall TA har hentet inn, viser at Vinje kommune uansett skiller seg ut. I 2009 brukte Vinje kommune 108 GWh i ren elektrisk energi.

– Strømforbruket i Vinje kommune har nok med det store antall hytter å gjøre. Vi har i dag 5900 hytter i kommunen, inkludert utleiehyttene. I tillegg har vi en av de største forsyningspunktene i Vest-Telemark for strøm til elbiler ved kroa i Åmot. Her kan både Tesla og andre elbiler lades. Det er den umiddelbare forklaringen min, sier rådmann Jan Myrekrok.

Da ladestasjonene i Åmot ble satt opp for noen år siden var det bare ABB på Dalen som brukte mer strøm i Vest-Telemark.