Han legger til at det forutsetter at det ikke kommer en voldsom prisøkning som følge av en anbudsrunde eller at noe annet dramatisk skjer. Og han regner med at de fleste i hans parti, Arbeiderpartiet, ønsker seg denne gang- og sykkelbrua.

Kommunedirektøren/rådmannen har som forutsetning for å igangsette bygging "at prosjektet er innenfor kostnadsestimatet etter anbud". Det er på 104 millioner kroner, der bypakkemidler utgjør 44 millioner kroner, omfordelte belønningsmidler cirka 25 millioner, eksterne aktører 12 millioner - i tillegg er kompensasjon merverdiavgift i bildet.

Framtidas Skien

- Denne brua er som skapt for framtidas Skien. Den vil gi masse liv på og ved Klosterøya og Jernbanebrygga, sier Knut Einar Aas som leder utvalg for klima, miljø og byutvikling.

- Og det er et naturlig skritt på veien at prosjektet nå legges ut på anbud. Så får vi se. Bystyret vil avgjøre.

- Vil bystyret få saken i løpet av året?

- Det er ikke sikkert.

Beskrevet som et luksusprosjekt

To partier har markert sin motstand mot prosjektet, det er Fremskrittspartiet og Rødt.

– Dette prosjektet er så galt som det kan få blitt, dette er et luksusprosjekt. Det er ikke noe folkekrav om å få denne brua, har blant annet vært argumentasjonen fra Ørnulf Hjort-Sørensen i Rødt.

Vil begrense bompengebruk

Tomas Bakken i Bypartiet har dette syn på gang- og sykkelbrua:

- Vi har, for å begrense mest mulig bompengebruk på gangbrua, stemt med Arbeiderpartiet for at det ikke skal brukes mer enn 55 millioner av bypakkepenger på den. Det vil vi fortsatt stå på.

Om administrasjonen finner restfinansiering andre steder, så er det selvsagt greit for oss.

- Et annet spørsmål er driftskostnaden på to millioner kroner i året. Hva skal eventuelt ofres for å få til det? Enda flere plasser på lindrende enhet? Det vil ikke vi være med på i alle fall. Men kommunen må gjerne sende brua på anbud. Da får vi i det minste en konkret sum å forholde oss til.

Viktig tiltak

Emilie Schäffer i Høyre uttaler:

- Høyre er jo av den oppfatning og har vært tydelige på det hele veien - at vi ønsker å få gjennomført byggingen av denne brua. Vi mener det er et av de viktigste tiltakene for å få opp andelen gående og syklende og er et viktig bypakketiltak.

- Så med forbehold om gruppebehandlingen mandag, tror jeg ut fra tidligere gruppe-diskusjoner at Høyre kommer til å være positive til igangsetting av brua.