Det er selskapet Norsk Havvind AS som har henvendt seg til fylkeskommunen og bedt om støtte fra fylket til å utrede et område på utsiden av Stavern som et framtidig område for havvind.

Norsk Havvind AS ønsker at fylkeskommunen skal be NVE om å utrede området som et mulig sted å lokalisere havvind. Med tanke om å ilandføre kraften til Herøya og Grenland.

Og fylkesdirektøren følger opp. Innstillingen til politisk behandling er at fylkeskommunen ønsker at NVE skal utrede dette området. Forslaget har også fått flertall i utvalgsmøter.

– Miljøbombe

– Det er en stor miljøbombe å plassere 76 turbiner ute i skjærgården. Dette er et prosjekt vi kommer til å protestere mot. Tenk bare på hvor mye mikroplast som disse vindturbinene genererer. Det er snakk om opp mot 60 kilo i året, fra hver turbin. I tillegg kommer det oljer og kjemikalier som brukes for å drifte turbinen. Samt at turbinene må av-ises. Dette er et dårlig prosjekt, sa Eirik Ellingsen i Motvind Telemark til TA for et par uker siden.

Ellingsen var på plass utenfor fylkeshuset.

– I likhet med på land vil det også kunne skade det biologiske mangfoldet. Det blir vel liggende midt i rutene til fugler. Det er rett i nærheten av Mølen og heller ikke veldig langt unna nasjonalparken på Jomfruland. Rett og slett et dårlig prosjekt, sier han.

Saken behandles i fylkestinget senere torsdag.