Gå til sidens hovedinnhold

Åpen folkekirke – et nytt alternativ

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved kirkevalget dette året er det tatt noen nye skritt når det gjelder hvilke valgmuligheter en har, og det har vært mer stoff om kirkevalget denne gang enn det som har vært vanlig tidligere. I dette innlegget velger jeg å orientere litt om de to valgene og hva som er viktig å tenke på – litt inspirert av Tarann Hynis sukk rundt «Hvordan stemme riktig ved kirkevalget» 12.august. Ettersom undertegnede står på listen til Åpen folkekirke, ber jeg om at en hopper over de første avsnittene hvis de ikke blir så interessante og går rett til det siste avsnittet: En appell til slutt.

Dessverre er det fortsatt slik at en del som ikke ønsker å være medlem i Den norske kirke, fortsatt står i medlemsregisteret – og slikt blir det fort misstemning av. Ingen ønsker å ha medlemmer som ikke ønsker å være medlemmer, og her må bare departement og kirkeråd samarbeide for å finne en så sikker løsning på kirkemanntallet som mulig. Det nytter i hvert fall lite å skylde på at den andre parten ikke gjør jobben ordentlig eller på at det har vært så forskjellig praksis tidligere. Uansett valgliste er dette noe en bare må få en endelig løsning på i løpet av de neste fire årene.

Til menighetsråd foreligger det vanligvis én valgliste, og her er personene satt opp av en nominasjonskomité som vanligvis tenker mer på personlig egnethet enn på mer politiske synspunkter. De fleste menigheter har derfor en presentasjon av kandidatene på sine nettsider – her kommer også kandidatene med noen synspunkter på hva de vil prioritere, som er nyttig for de som skal stemme. De fleste som har vært innom kirken, har nok en følelse for hvem de kan tenke seg å støtte.

Når det gjelder bispedømmeråd, er nok usikkerheten større når det gjelder hvilken liste en skal bruke eller hvilke kandidater en skal kumulere. For til bispedømmerådsvalget er det i vårt bispedømme, Agder og Telemark, to lister: Den fra nominasjonskomiteen oppnevnt av det sittende bispedømmerådet, og den fra Åpen Folkekirke, som i år stiller liste ved ni av de elleve bispedømmerådsvalgene. Her er forskjellen at nominasjonskomiteens liste legger vekt på personlig egnethet ved siden av hensyn som alder, bosted i bispedømmet og (hvis den velger å ta dette i betraktning,) svar på noen aktuelle spørsmål. Oppgavene for bispedømmerådene er for eksempel å tilsette prester og å delta på kirkemøtet, som samles en del ganger i året og utformer Den norske kirkes profil – det vil si ganske viktige oppgaver der en ikke kan overlate til alfabetet å avgjøre hvem som skal velges.

Kirkevalget legger opp til at en skal bruke internett for å finne opplysninger om kandidatene. Mitt forslag er at en begynner med bispedømmet og søker fram Agder og Telemark bispedømme og deretter finner lenken Kandidater til bispedømmerådet et stykke ned på siden. Deretter må en se på nye lenker – hver lenke fører til en ny side - for å få navnelister og prioriterte områder.

En appell til slutt

Åpen Folkekirkes liste skiller seg fra den andre ved å ikke peke så mye på hvem kandidatene er (selv om de etter mitt syn er gode og verdige representanter for Den norske kirke,) men på å stå for en felles holdning til ting mange mener noe om:

•At folkekirken skal være åpen for alle som ønsker å høre hjemme der og ikke stille andre krav enn det. Det vil for eksempel si at det nå er tid for homofile og lesbiske par å oppleve at kirken tar imot dem ved å tilby en vigselsseremoni også for dem.

•At folkekirken skal demokratisk på samme måte som samfunnet ellers.

•At folkekirken skal stå sammen med fattige og nødlidende i Norge og i andre land og ha et engasjement for klodens framtid.

Dersom du mener dette er viktige saker for Den norske kirke, bør du legge Åpen Folkekirkes liste i valgurnene ved bispedømmerådsvalget 13.-14. september!

Nils Ofstad

Kandidat fra Skien på listen for Åpen Folkekirke