Det budskapet ble framført i utvalg for klima, miljø og byutvikling tirsdag, der det bli gitt en orientering om søknad om deponering av fosfatsand og radonuklider i Bjorstaddalen.

Funn er ikke gjort

Eva Boxaspen i Bjorstaddalen næring AS ledet an i orienteringen, og framhevet blant annet dette:

- Det er ikke funnet noe radioaktivt rundt deponiet vårt. Brann som er omtalt er knyttet til gjenvinning - ikke deponi.

Naturlig med Grenland

Boxaspen kom inn på hvorfor det søkes om deponering i Bjorstaddalen avfallsanlegg. Det handlet om råstoff fra Yara, og steinen inneholder radioaktive isotoper.

- Men det er et poeng at avfall i Grenland skal behandles i Grenland.

Individuell vurdering skal gjøres

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet var også på plass med to representanter. De fikk fram mengden i bildet, 15 000 tonn per år. Men de var tydelig på at de ikke ville gi tillatelse hvis massene og utslipp kommer til å utgjøre en fare for omgivelsene.

- Erfaringsmessig vil ikke deponering av liknende type avfall føre til fare for de som bor ved anlegget.

- Og selvsagt må hver sak vurderes individuelt.

Senere i møte ble de folkevalgt enige om å sende høringsuttalelse til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.