Gå til sidens hovedinnhold

De ørsmå stillingsprosentene har vakt reaksjoner i årevis – nå settes det sluttstrek

BAMBLE: Ingen stillinger i Bamble skal heretter lyses ut med desimaler. Alle skal rundes opp til nærmeste hele prosent. Det gjelder også de som har desimaler i stillingsprosenten sin i dag.

Det hele er et ledd i kommunens arbeid med å tilrettelegge for heltidskultur, og saken legges nå fram for kommunestyret i Bamble.

Saken kommer etter administrasjonsutvalget nylig ba om å få en oversikt over hvor utbredt det er og hvor mye det vil koste å endre på dette.

Økte lønnskostnader ved å runde opp stillingene vil beløpe seg til 282 000 kroner. En liten kostnad, men likevel nok til at en hard presset avdeling i kommunen må få det som en tilleggsbevilgning av politikerne, presiseres det fra administrasjonen.

Velferd

Det er særlig enhet for velferd som skiller seg ut fra øvrige kommunalområder ved å være preget av mange mindre stillinger og desimaler.

– Dette har sin bakgrunn i turnusplaner, kultur for deltidsarbeid og praksis for å lyse ut den stillingsbrøk som er ledig når ansatte slutter i sin stilling. Det er samtidig stor variasjon mellom virksomhetene og mellom yrkesgruppene hvordan prosentsatsen ser ut. Enheten har over tid vært og vil fortsatt være, preget av økonomisk innsparing. Endringene i stillingsbrøkene vil utgjøre marginale endringer i arbeidstiden for den enkelte ansatte og dermed ikke gi gevinst i form av besparelser i enhetenes arbeidsplaner, påpekes det i saksframlegget.

Lang kamp

Kampen for heltid har pågått i mange år i fagforeningene, men arbeidet tar tid ute i kommunene.

– Hovedtariffavtalen har siden det sentrale oppgjøret i 2016 lagt til grunn at det i hovedsak skal lyses ut hele stillinger. Arbeidet med implementering av heltidskultur kom på dagsordenen etterendringene i hovedtariffavtalen og er et langtidsprosjekt som er berammet ut 2025, skriver administrasjonen.

Prosjektmandatet legges fram som ett av prosjektets effektmål, «økning i gjennomsnittsstørrelse».