I hele 2020 har de to driftige og aktive foreningene jobbet sammen om boka. I forrige uke kom den fra trykkeriet, akkurat i tide for å kunne bli julegave. Til og med lillejulaften bemanner de nå det gamle Fiskerhuset, og har utsalg her.

Boka er også ment å bygge opp under kommunens mål om å satse målrettet på nettopp kystkulturen, og den må ses i sammenheng med det, poengteres det fra prosjektgruppa.

Lostjenesten har 300 års jubileum i 2020.

Imponert Losoldermann

Heftet om lostjenesten berører alt fra små og store hendelser i losers liv og virke og det er like fullt en beretning om et tøft liv langs kysten gjennom generasjoner.

Geir Henning Eikeland, losoldermann i Skagerrak, roser i sitt forord i boka arbeidet som er lagt ned og takker dem for jobben.

– Selve Lostjenestens utfordringer, heltegjerninger katastrofer og utvikling beskrives godt, men leserne gis også innblikk i losfamiliens liv og status og lokalsamfunnets generelle utvikling. Det gjør heftet til interessant lesning også for dem som ikke har et nært forhold til lostjenesten, skriver Eikeland.

Han skriver videre at heftet er en god kilde for innsikt, men også en gavepakke av historier som kan trekkes fram i hyggelige lag.

– Det står stor respekt av det arbeidet Langesundsfjordens Kystlag og Langesund og Omegn sjømannsforening har lagt ned i arbeidet med dette heftet, avrunder han.

Prosjektgruppa bak boka består av Tore Gabrielsen, Dag Holmer, Roger Normann, Knut Bjerke, Jan Willy Johansen og Asbjørn Høie.