I tre år har far og storebror vært anklaget for vold mot gutten. Nesten like lenge har moren vært anklaget for prøve å få gutten til å lyve for politiet og trekke tilbake beskyldningene.

– Dette er en gledens dag for alle, sier advokat Andreas Nyhaug.

Han er forsvarer for faren, men sier at hele familien – også sønnen som ifølge tiltalen hadde blitt slått – er glade for frifinnelsen.

Sa han ble slått

Saken begynte å rulle i 2019, da den mindreårige gutten hadde fortalt på skolen at han ble slått hjemme. Saken ble tatt på høyeste alvor, barnevernet ble varslet og etter hvert ble saken politianmeldt.

Gutten fortalte at faren mange ganger hadde slått ham, dradd ham i øret og kalt ham nedsettende ting, som «mørk hud» og «syndens sønn». Han fortalte også at storebroren hadde slått ham i hodet og ansiktet og sagt nedsettende ting som: «ingen liker deg».

Barnevernet hentet gutten ut fra familiens hjem i Grenland, og plasserte ham i et beredskapshjem i Vestfold. Men det tok bare noen uker før gutten stakk av og reiste hjem igjen.

Etter hvert endret han på forklaringene, og sa at moren hadde lovet ham Playstation og eget rom hvis han trakk tilbake beskyldningene mot far og storebror. Da ble moren tiltalt for å prøve å påvirke guttens forklaring i straffesaken.

I oktober i fjor ble far og bror dømt til sju måneders fengsel for vold og krenkelser, mens moren fikk 30 dager betinget.

Raser mot tidsbruk

Nå er ankesaken behandlet i Agder lagmannsrett. Der ble alle tre frifunnet, selv om flertallet mente far og bror var skyldige. Nye regler for lagmannsretten er nemlig slik at et mindretall kan bestemme frifinnelse når dommerne er uenige.

– Det bestemmende mindretallet (hjemmeværende Tove Løvberg Bergstrøm, selvstendig næringsdrivende Peter Holskar og ingeniør Sjur Ajer) mente at det ikke var bevist at gutten var blitt utsatt for straffbar vold og mishandling. Dermed ble far og storebror frikjent, selv om flertallet (lagdommer Ingeborg Fogt Bergby, lagdommer Sile Stenvik, vernepleier Ellen Bakken Aas og sykepleier/bonde Camilla Djupedal Krosshus) mente de var skyldige.

Når far og bror ble frifunnet for vold, bortfalt også mye av grunnlaget for tiltalen mot moren. Hun ble frifunnet av alle de fem meddommerne i saken, mens de to fagdommerne mente hun var skyldig.

Morens forsvarer, Tollef Skobba, er bestyret over at rettsprosessen mot familien har pågått i tre år.

– Moren er glad for frifinnelsen, men som advokat er jeg svært kritisk til at det skal ta over tre år å få avklart en nokså oversiktlig sak. Det har vært en større belastning for klienten min enn fengselsstraffen ville vært, sier han.