Gå til sidens hovedinnhold

- Data-angrepene blir mer avanserte

SKIEN: - Data-angrepene som rammer kommunene blir mer og mer avanserte og komplekse. Dette tas løpende med i vurderinger av nødvendige sikkerhetstiltak. Et arbeid pågår med å vurdere behovet for nye tiltak.

Det uttaler Grim Eide som er personvernombud i kommunen.

Og det skjer på bakgrunn av en sak i neste møte i kontrollutvalget: "Oppfølging av forvaltningsrapport - informasjonssikkerhet i Skien kommune".

En årsrapport (2019-2020) om personvern og informasjonssikkerhet foreligger også.

Bedre rustet

- Det ble etter datainnbruddene på Stortinget og Hedmark IKT i 2020 og nå i Østre-Toten kommune, foretatt en gjennomgang av de tekniske sikkerhetstiltakene i kommunen, og det er avdekket behov for forbedringer av eksisterende tiltak for å være bedre rustet mot stadig mer avanserte angrep, opplyser Eide.

- Hva gjør dere med dette framover?

- Det pågår nå et arbeid med å vurdere behovet for nye tiltak mot kostnader og konsekvenser i forhold til arbeidsprosesser for de ansatte i kommunen. Dette arbeidet forventes å ferdigstilles om kort tid slik at en anskaffelsesprosess kan igangsettes.

Personopplysninger

En utfordring for Skien og andre kommuner er personopplysninger.

Eide sier om dette at tilgang til datasystemer som behandler personopplysninger er tilgangstyrt.

- Behovet for sikkerhetstiltak vurderes utfra hvilke type personopplysninger som behandles. Systemer som behandler sensitive personopplysninger er sikret med flere ekstra sett brannmurer og sikkerhetstiltak.

Skjer automatisk

- Hva kan du si konkret om utviklingen?

- Det foretas jevnlige vurderinger av den generelle informasjonssikkerheten og datasystemene/programvare i kommunen. Sikkerhetsoppdateringer skjer automatisk der hvor det er mulig, manuelt der hvor oppdateringene vil kunne medføre konsekvenser for driften av kommunens tjenester.

Skolenes administrative system og video-samtaler der elever er med, er en utfordring. På dette feltet skal leverandøren av system utviklet et bedre løsning som kan komme om kort tid.

Hverdagen videre

I årsrapporten er det informasjon om nedstengingen av skoler og barnehager som følge av fjorårets nedstenging. Det forsikres om at løsningen som ble tatt i bruk var risikovurdert av myndighetene.

Videre er informasjonen: "Disse løsningene kommer med stor sannsynlighet til å bli en stor del av hverdagen til elever og ansatte videre fremover og vil måtte få ekstra oppmerksomhet i forhold til informasjonssikkerhet videre."

Det går dessuten klart fram at hjemmekontor og "fjernarbeidsløsning" har ført til spørsmål omkring personvern og informasjonssikkerheten.

"Spesielt bortfall av den sikkerheten kommunens brannmurer og kontorlokaler gir - har behov for videre oppmerksomhet, men det er også avdekket et behov å vurdere sikkerheten ved alle de tjenestene som gjøres tilgjengelig utenfor nettet til kommunen."