Regjeringen har konkludert med digitalisering av radio i 2017.

- Digitaliseringen av radioen åpner for et langt større mangfold av radiokanaler som vil komme lyttere i hele landet til gode. For lytterne betyr dette et langt mer mangfoldig og differensiert radiotilbud, støyfritt mottak og en rekke nye funksjoner. Dessuten åpner digitaliseringen for økt konkurranse, og økte muligheter for innovasjon og utvikling, sier kulturminister Thorhild Widvey (H) i en pressemelding.

Der FM-nettet kun hadde plass til fem riksdekkende kanaler, tilbyr DAB allerede 22 riksdekkende kanaler med plass til nesten tjue kanaler til, påpeker hun.

- I tillegg har over halvparten av befolkningen allerede fått et lokalradiotilbud på DAB, med stort potensial for mange nye lokale kanaler.

Raskere enn naboene

Widvey skal i løpet av april levere en stortingsmelding der hun avklarer hvilken plass lokalradioene skal ha i framtidas digitale radionett.

Lokalradioene har bedt om å få fortsette på FM-nettet i 5-7 år til og at det utvikles støtteordninger for de mindre lokalradioene som ikke har råd til å ta overgangen til et digitalt DAB-nett. Lokalradioene har også bedt om en automatisk fornyelse av FM-lisensene de har fra før.

Norge har gått raskere fram enn våre naboland. I både Sverige og Danmark er prosessen satt på vent.

Problem i bil?

Tall Medietilsynet la frem i slutten av februar i år viser at det bare er rundt 20 prosent av personbilparken som har DAB-radio, rundt en halv million. Dermed er det anslagsvis 2,5 millioner biler i Norge som vil trenge ettermontering av DAB-radio på under to år.

Ifølge tilsynet er det en lang rekke tilgjengelige løsninger på markedet, i prisklassen 500-3900 kroner. I tillegg komme monteringen, samt at det er punkter ved både de billige og dyrere løsningene som er omstridte.

Medietilsynet konkluderte ikke i sin rapport, men ga ellers inntrykk av at de andre slukkevilkårene er oppfylt - og nå har altså regjeringen konkludert med at nettet skal slukkes i 2017.