(TB/TA) Det verserer rykter om et nytt farlig stoff i omløp. Et nytt syntetisk opiat som er særlig sterkt og raskt dødelig. Nå oppfordres det til generell økt forsiktighet ved inntak av rusmidler.

Det er det syntetiske opioidet Protonitazen som nylig er påvist i Norge, og som har forårsaket flere overdoser.

Stoffet er svært sterkt og en liten dose kan gi livstruende konsekvenser som respirasjonsstans og hjertestans.

– Den siste uka har vi snakket mye om dette farlige opiatet som vi har fått varsel om at er i omløp, sier Marianne Dahl, sykepleier ved Feltpleien.

– Må ringe ambulanse!

Sjef for politiet i Telemark, Dag Størksen, forteller til TA at han har hørt at det er et nytt stoff som er avdekket. Foreløpig er det ingen kjente tilfeller i Grenland.

Det viktigste våpenet Feltpleien har mot overdosedødsfall, er en nesespray med stoffet Nalokson. Den deler de ut gratis til alle som kan ha bruk for det: rusbrukere, pårørende, helsepersonell, politi og vektere.

Nalokson kommer som nesespray, er lett å bruke og kan redde folk fra en overdose.

– Men mot Protonitazen er ikke en dose Nalokson nok. Det er veldig viktig å få fram. Du må også ringe ambulanse, sier vernepleier Chalina Skinnes.

Symptomer på overdose

  • Bevisstløshet
  • Ingen reaksjon på smerte
  • Blåskjær i huden
  • Mindre enn 8-10 pust i minuttet
  • Gisper, gurgler eller kaster opp
  • Små pupiller

Kilde: Feltpleien

– Raskt dødelig

– Dette opiatet er raskt dødelig ved overdose og den største utfordringen er å få gitt pasienten helsehjelp i tide, sier seksjonsoverlege ved akuttsenteret i Tønsberg, Gustav Trygve Siqueland.


– Vi har registrert flere og alvorligere forgiftninger så langt i år. Mitt inntrykk er at det dreier seg mest om blandingsforgiftninger, sier seksjonsoverlegen.

Ungdom må passe på

– Vi har fått høre at det er flere overdoser i år, og vi vil folk skal være forsiktige, sier Chalina Skinnes ved Feltpleien.

Som en helsestasjon for rusavhengige, består en stor del av jobben å informere om overdosefarer, veilede i bruk av rent utstyr og hjelpe til med sårrens, blant annet.

– Du vet aldri hva illegale stoffer inneholder, advarer Marianne Dahl.

Og det gjelder alle som kjøper og bruker, det være seg de som trenger den daglige rusen, eller ungdommer som skal prøve rus på fest.

– Du kan ikke vite hva du kjøper. Vi vet at det blir penslet fentanyl som er et veldig sterkt stoff, på tabletter ungdom kjøper. Det kan gi en overdose, advarer Chalina Skinnes.

– Nytt på markedet

Av erfaring vet politiet at veien fra Oslo til Grenland er kort når det gjelder rusmidler og handel.

– Vi har ingen erfaring med stoffet i Grenland. Det er jo gjerne sånn at ting starter i Oslo, også brer det seg til distriktene. Det er ikke sikkert det skjer i dette tilfellet, men vi er klar over at det finnet et nytt stoff i omløp, forteller sjef for politiet i Telemark, Dag Størksen.