14 tekster er med her, blant andre «Alltid venter eg å finna», «Liv eg bankar», «Kom ikkje med heile sanningi» og «Det er den draumen».

Knut Reierserud er med som musiker og har en sentral rolle som arrangør. Og lydbildet har blitt et åpent landskap med elementer av viser og folkemusikk. Bratlands stemme kler dette veldig godt, og han har vel neppe sunget bedre de siste årene, bare hør på «Elden» hvor vår mann er dyp og klar på samme tid.

Bratland er ansvarlig for samtlige melodier og kommer godt i fra det, selv om en kanskje kunne ha ønsket seg et større spenn ved nokre høve.

Det er mange tidsløse temaer som Hauge tar opp i sine dikt, det å være i live og det og å dø, dermed passer den tilbakelente musikken og den rolige sangstilen veldig godt.

Sondre Bratland har igjen vist at han har en unik smak og følsomhet.

Eg er berre ein gneiste
av den store eld
og som eg kveiktest i myrkret
skal eg slokna i kveld