Ikke gratis barnedag

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: Det gnistret til da Barnas dag ble diskutert i bystyret i går kveld. Vakre ord og dekning av leiekostnader inngikk i dette. Bystyret delte seg, men gratis blir det ikke og regnskapet må legges fram.

DEL

Dette ble det konkrete vedtak i saken som gikk på Barnas dag og lokaler:

1. Administrasjonen inngår leieavtale med Porsgrunn utvikling for lokalene i Vallermyrene leir i 2015 og dekker leiekostnadene.

2. Barnas dag framlegger revidert regnskap for 2014 og budsjett for 2015 for administrasjonen i Porsgrunn kommune før man vurderer videre støtte med sikte på forutsigbarhet for videre drift.

OMDØMMEBYGGER

Det var Høyre som anførte alternativet når det gjaldt Barnas dag.

Partiets Anne Karin Hansen forslo et nytt punkt: dekk leiekostnadene fra 2016 til 2020. Hun uttalte:

– Hva er Porsgrunn uten Barnas dag? Foreningen er viktig for både Porsgrunn og kommunene omkring. Den er en solid omdømmebygger. Overskudd går til barna og unge.

– Ordfører Øystein Beier var forundret og påpekte at Barnas dag driver kommersielt, og det er ikke urimelig å framlegge et regnskap som tåler dagens lys. Han lurte også på hvordan Høyre skulle finne 300 000 kroner per år. Representant Kjell Grant Teigen fulgte opp og mente det ikke kunne være et problem for Arbeiderpartiet som finner penger til alt, inkludert via en økning i eiendomsskatten.

17 stemte for Høyres forslag, som dermed falt.

MER ATTRAKTIVT

Kystkulturplanen var det flere som skrøt av, men det ble en diskusjon omkring dette med ekspropriasjon. Enden på visa var dog at planen ble vedtatt.

En vurdering fra rådmannen er at tiltakene i planen vil gjøre Porsgrunn mer attraktiv som bosted, og i klartekst sier han:

«For å utvikle et attraktivt by- og bostedsmiljø og tilfredsstille ordinære menneskelige trivselsbehov, er vi avhengig av i større

grad å ta det blå og grønne omlandet i bruk i utøvelse av kultur, friluftsliv og rekreasjon.

Dette er definitivt en del av framtiden og høyaktuell byutvikling i alle større byregioner som

Grenland kan sammenligne seg med.»

SYKEHJEM OG PLAN

Politikerne vedtok uten mye disputas å godkjenne forprosjektet for sykehjemsutbyggingen med en kostnadsramme på 460 millioner kroner. Kjernen i dette er nytt sykehjem på Vestsiden og et nytt sykehjem på Mule. Det dreier seg om omtrent 100 plasser, og disse skal stå ferdig i 2017.

En lengre debatt om kommuneplanens arealdel pågikk til langt på kveld. Jordvern og steinbrudd var blant temaer.

Et forslag som gledet flere i saken var dette fra Arbeiderpartiet:

Planstatus for areal for masseuttak i Valleråsen endres ikke. Dagens planstatus som er «LNF, idrettsanlegg nåværende», beholdes.

Ordførerkandidat Robin Kåss var på offensiven, og hans budskap innebar:

* Den ekstra verdiskapingen vi får av et steinbrudd kan ikke måles mot det vi risikerer å miste av attraksjonskraft, miljø og folkehelse.

* Vi foreslår en markagrense,  for å skape forutsigbarhet og trygghet for naturverdiene.

Ellers var Endre Løwe i Miljøpartiet De Grønne ikke uventet på banen med et langt innlegg som ble fulgt av flere forslag.

Vedtaket ble gjort etter at TAs deadline var gjeldende.

Artikkeltags