Sammen med ordfører Hedda Foss Five i Skien, Robin Kåss i Porsgrunn og Kjell Sølverød i Siljan var det i dag tidlig trommet sammen til en seanse i Olavssalen på Thon hotell Høyers. Den gamle på 225 millioner kroner går nå ut, og dermed må det søkes om en ny.

- Vi har fått til mye, men vi ønsker mer. Det har vært en fin økning av kollektivtrafikken. Den nye søknaden er veldig retta inn mot kollektivtrafikken. Vi vil videre utvikle et godt kollektivtilbud til å bli enda bedre, og da er vi avhengig av hjelp fra staten og søker vi om en fireårig avtale for Grenland.

Tror på positivt svar

Ordførerne tror på et positivt svar.

- Det møtet vi var på i departementet tidligere i år var veldig positivt. Vi kan nå fram med søknaden og være ambisiøse.  Vi søker om et ganske høyt beløp. Det er tydelig at de ser på Grenland som et storbyområd på høyde med de største byene. Statsekretærne skrøt av oss, det var flere av dem, og sa at vil ville bli behandlet positivt. Derfor vi trøkker litt til. All honnør til administrasjonen. Vi fløy ut av det møtet og kjente at vi kan konkurrere med de største byene i Norge.

- Det er ikke noen urimelig høy sum vi søker, når vi ser i forhold til innbyggertall, det er lave tall pr. innbyggere. Samferdselsdepartementet har lagt fram et forslag om bommer, da er det viktig at flest mulig kan buss, sykkel- eller gangstier, poengterer Robin Kåss.

- Det har vært en vanvittig vekst i kollektivtrafikken. Vi er avhengig av disse pengene. skal vi få flere til å bruke til å sette bilen hjemme, og trenger drahjelp fra Staten, og det forstår de. Det blir også fulgt nøye med på om vi klarer målene til trafikkreduksjon som vi forplikter oss til, sier Hedda Foss Five.

Kåss tenker også på tungtrafikken.

- Det er viktig med næringstrafikken. Flere må over på gang- og sykkelstier, for at næringstrafikken skal slipppe å stampe i kø. Dette vil være penger spart for næringslivet, mener han.

Ordfører Kjell Sølverød trekker de store perspektivene.

- Dette er begynnelsen på en større miljøavtale, tror han.