Det var Hege og Dagfinn Øksenholt. De fikk Skien kommunes bevaringspris 2017 for sin innsats i Bratsberggata 14. Sammen med vinnerne av byggeskikkprisen og kulturprisen var de til stede i rådhuset.

Ikke til salgs

Juryen uttalte om arbeidet som var gjort i Bratsberggata 14 at prisvinnerne under restaureringsarbeidet hadde vist respekt for den opprinnelige arkitektur og benyttet byggemateriale av høy kvalitet.

Bygningen ble opprinnelig oppført i 1838.

- Hvor mye har restaureringen kostet dere?

- Nei, det har jeg ikke lyst til å si, svarte Dagfinn Øksenholt, - men selve byggingen/restaureringen har tatt cirka ett års tid. Jeg vil rose arkitekten og håndverkerne som har vært med på dette, de har vært helt fantastiske.

- Blir det aktuelt å selge seinere?

- Nei, ikke tale om. Vi er sjuende generasjon som bor i huset, og vi har tre barn.

Prisen er på 10 000 kroner, pluss diplom og plakett.

Et godt eksempel

Det var Nina S. Børhaug og Even Børhaug som fikk kommunens byggeskikkpris, og det var for arbeidet de hadde nedlagt i Bakkane 29.

"Et godt eksempel på fornyelse av tradisjon," uttalte blant annet medlemmene av juryen og mente arbeidet som var gjort var "et godt forbilde".

Også her vanket det penger, diplom og plakett.

Kulturprisvinner for 2017, Ingebjørg Vaagen, var dessuten på plass. Hun er tidligere omtalt i TA.

Etter tildelingene ble det feiret med et godt måltid mat i rådhusstua.