Fylkesmannen mener at bygningsrådet ikke har gitt gode nok begrunnelser for at de ga dispensasjoner for tiltaket. Dispensasjonene gjelder byggehøyden og byggets plassering i forhold til havnivå.

Fylkesmannen mener at bygningsrådet ikke har foretatt en vurdering av fordelene og ulempene ved å gi dispensasjonene.

Naboer klaget

Det var klager fra naboer på Sandåsen som førte til at saken havnet på Fylkesmannens bord.

De reagerte blant annet byggets størrelse, plassering og estetikk, og hevdet at bygget ville redusere naboeiendommenes verdi. Bygningssjefen var i sin tid negativ til å gi tillatelse.