Budsjettsprekk for «nytt» bibliotek

PORSGRUNN: Porsgrunn bibliotek framstår i ny flott drakt, men det har kostet. Mer enn hva som var budsjettert.

DEL

Byggeregnskapet for utvikling av biblioteket er klart og med det også en fasit som sier at det ble dyrere enn forutsett.

8 millioner var satt av til prosjektet men prislappen endte på 9 122 943. Merforbruket skal nå dekkes inn ved låneopptak.

Det kommer fram av sluttregnskapet som nå legges fram fra rådmannen til politikerne i utvalg for barn, unge og kultur.

– Et levende byrom

Arbeidet med å pusse opp biblioteket begynte rett etter påske i fjor. Biblioteket har siden fått et nytt stort og luftig inngangsparti, barneavdelingen har fått en betydelig oppgradering og bibliotekets hovedrommet er åpnet opp i større grad.

Nye tekniske løsninger er også installert for å gjøre biblioteket mer tilgjengelig, også utenfor betjent åpningstid.

Det er særlig det nye inngangspartiet som har bydd på utfordringer i prosjektet, og derav også merkostnader, kommer det fram fra rådmannen.

– Det har ikke vært mulig å oppdrive tegninger på bygget som viser oppbygging og utførelse fra byggetidspunktet og dermed finne gode, endelige løsninger på sammenføyning av gammelt og nytt. Mange av løsningene som var tenkt gjennomført måtte derfor endres da det ble avdekket annen konstruksjon enn antatt, utdypes det.

Økonomi har vært rapportert i månedsrapporter og muntlig til utvalget for barn, unge og kultur.

Artikkeltags