- Alle vitnene kan ikke ta feil

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Statsadvokat Kjetil Omholt mener det ikke har kommet noe nytt frem i saken mot eks-politimannen som skulle tilsi noen annen dom enn i tingretten, der han ble dømt i tre år.

DEL

- Etter min oppfatning står saken i nokså lik posisjon som den gjorde for tingretten. Det har ikke kommet noe vesentlig nytt inn i ankesaken som skulle være egnet til å rokke ved det tingretten konkluderte med, sa statsadvokat Kjetil Omholt i sin prosedyre tirsdag.

Eks-politimannen ble i tingretten dømt til tre års fengsel for å ha forlatt Linn Madelen Bråthen i hjelpeløs tilstand ved Breviksbroa i 2013, med dødsfølge.

VIL HA TRE ÅR

- Den dommen er balansert og dekkende for påtalemyndighetens syn på saken, sa Omholt.

Han viste nok en gang til at mange har en magefølelse for noe annet, men mener det ikke har latt seg bevise. 

- Jeg forstår i denne saken at medier og pårørende kan ha en sterk magefølelse for en annet faktum enn det tiltalen beskriver. Det er full adgang til det, men vi må både bevise og beskrive at tiltalte på et eller annet vis har kastet Bråthen over rekkverket.

- I mangel på noe annet, eller noe bedre, må vi legge hans forklaring om sluttminuttene til vurdering. Vi må altså legge det gunstigste faktum til grunn for ham. Det er videre min oppfatning at han skal dømmes på sin egen forklaring, da han korrigerte sin egen forklaring 14. august, sa Omholt.

Det gir ifølge statsadvokaten grunnlag for å dømme tiltalte etter straffelovens pararaf 2.42.

- ALLE VITNENE KAN IKKE TA FEIL

Omholt la til at vitneforklaringene gir et helt annet bilde av situasjonen på broa enn det eks-politimannen har tiltalt. Og han er helt klar på at han mener eks-politimannen fortsatt lyver om sentrale elementer av saken.

- Han benektet at det har vært en krangel på broa. Det viser vitnebeskrivelsene at det har vært. Det har ikke gått så rolig for seg som tiltalte har forsøkt å gi oss inntrykk av. Alle disse vitnene kan ikke ta feil, og tidspunktene passer ganske godt. Spesielt dette sinte utsagnet fra en mann med mørk stemme: «flytt deg, for helvete.» Dette viser at det ar vært en dramatisk situasjon, og ikke bare en kosetur over Breviksbrua, sa Omholt.

- HAR TOTALT SVIKTET LINN

Omholt gikk nok en gang tilbake til situasjonen på Breviksbrua den natten i 2013. Han mener at det har vært en situasjon der som tiltalte har unnlatt å fortelle om, og at dette forårsaket det som skjedde med Bråthen. 

- Dette som skjedde var en følge eller et utslag av Linns ønske om å konfrontere tiltalte med realitetene i deres forhold, sa han.

Han mener tiltalte hadde et stort ansvar for det som skjedde med Bråthen, spesielt at han forlot henne på Breviksbrua når han visste at hun tidligere hadde hatt selvmordstanker. 

- Han velger å forlate henne, til tross for den psykiske tilstanden hennes, til tross for at de er flere kilometer hjemmefra, på den brua som han vet har vært et kritisk sted for henne tidligere. Her synes jeg tiltalte svikter sin rolle som venn og omsorgsperson. Han svikter totalt som politimann. Han skulle selvfølgelig aldri en gang tenkt på å forlate en sånn person på et sånt sted flere kilometer hjemmefra. 

- Det er jo her tiltalte har totalt sviktet Linn, påpekte Omholt. 

Han mener dette bør være skjerpende for straffen.

- KYNISK OG BRUTALT

Statsadvokaten var spesielt opptatt av å understreke at løgnhistorien foregikk over 11 dager før eks-politimannen til slutt endret forklaringen sin.

- Han løy altså til alt og alle i denne perioden om det som hadde foregått. En svært vesentlig del av løgnhistorien hans, er når han kommer hjem på natta. Han ringer til Linns samboer cirka klokka 04.36, og der sier tiltalte at Linn er på vei hjem, og hun går nedre vei.

- Det er jo en nokså kynisk og brutal løgnhistorie i denne situasjonen. Han visste at Linn på det tidspunktet lå i vannet og med høy grad av sannsynlighet var død. Etter min oppfatning sier dette noe om hans empatiske evner når han er i stand til å lyve på den måten, poengterte Omholt.

- SVÆRT DÅRLIG SAMVITTIGHET

Ved kjernen i tiltalen ligger det at eks-politimannen unnlot å varsle om at Bråthen havnet i vannet. Han forklarte i retten at han gikk inn i en boble der han stengte inne det som hadde skjedd, og at han i ettertiden ikke klarte å forklare hva som faktisk hendte.

På dette punktet fikk han støtte av kona, som sa at hun ikke ser på hans falske forklaring som en løgn, men en traumereaksjon.  

- Han unnlater bevisst å varsle, og det tyder etter min mening på en svært dårlig samvittighet for det som har foregått. Hans forklaring om at han har gått inn i en boble, er det ikke bevismessig dekning for.

- Grunnen er samvittigheten. Det var noe han ville skjule. Vi må merke oss at han har svært så kald og beregnende når han vurderte om han skulle varsle noen, for og imot. Der hadde han en svært balansert tankegang, og det stemmer ikke med bobleteorien, sa Omholt.

LES OGSÅ: Reagerte på sverting av Bråthen 

LES OGSÅ: - Linn kunne ikke klatret i denne kjolen 

LES OGSÅ: - Ikke mulig å endre tiltalen

Artikkeltags