Sa opp leieavtaler på grunn av dårlige boforhold - knusende rapport etter branntilsyn

HEISTAD: Brannvesenet avdekket fire avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen da de var på tilsyn i Pans Veg 20.