Brannvesenet rykker ut på melding om brann i Oxygen og Acetylen flasker i nærheten av Lannavegen 2 på Ulefoss. Personer som er i området bes komme seg i sikkerhet da det kan være eksplosjonsfare, melder brannvesenet på twitter.

Det er ikke meldt om personskade, melder politiet på twitter.

Vegtrafikksentralen melder at Fv359 er stengt som følge av brannen.

TA oppdaterer saken