Fylkeslaget har de siste årene samlet inn DNA fra ulver som har dødd i Norge. Prøvene er hentet fra blod på bakken, ettersom en død ulv er statens eiendom, skriver Nationen.

Resultatene av analyser gjort i Tyskland stemmer ikke med den offisielle historien om at ulvene som har vært i Skandinavia siden slutten av 1970-tallet, har innvandret til Norge på egne bein, mener Småbrukarlaget.

Resultatene blir lagt fram for landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag i helgen, og bøndene i Telemark vil foreslå at flere ulver blir analysert. Ønsket fra fylkeslaget er en «åpen debatt om hva vi skal gjøre med ulveindivider der genetikken ikke kan forklares med naturlig migrasjon», heter det i resolusjonsforslaget som Nationen omtaler.