Ber om betinget straff - Vil ha møte i Konfliktrådet og to års prøvetid for 16-åringer

Grove trusler: Truslene om å starte en skyteaksjon ved Porsgrunn videregående i november utløste en stor politiaksjon, og skapte frykt blant elever og pårørende.

Grove trusler: Truslene om å starte en skyteaksjon ved Porsgrunn videregående i november utløste en stor politiaksjon, og skapte frykt blant elever og pårørende.

Artikkelen er over 4 år gammel

PORSGRUNN: Politiet vil ha betinget fengsel med to års prøvetid og møte i konfliktrådet for 16-åringene som kom med skytetrusler mot Porsgrunn videregående skole.

DEL

Truslene om skyting ble framsatt i november, via applikasjonen Jodel. Truslene førte til en stor politiaksjon, med evakuering og gjennomsøk ved skolen. Også nærliggende skoler og barnehager ble rammet.

De to guttene tilsto umiddelbart, og ble siktet for grove trusler som kan straffes med inntil tre års ubetinget fengsel.

Nå har politiadvokat Guro Siljan sendt saken over til Nedre Telemark tingrett, hvor saken behandles i april.

– Guttene har tilstått, og av den grunn foreslår jeg en tilståelsesdom uten vitneførsel i retten. Jeg foreslår betinget fengsel. Guttene slipper å sone, men det skjer på to vilkår: to års prøvetid og at de må gjennomføre et stormøte i Konfliktrådet, sier Siljan, og påpeker samtidig at det er tingretten som utmåler straffen.

Guttene sier de angrer sterkt på truslene, og at de ikke forsto at konsekvensene kunne bli så store. Og siden begge to er tidligere ustraffet og under 18 år, forslår ikke politiadvokaten fengselsstraff.

Vil ikke fengsle barn

– Det har vært flere liknende skoletrusler det siste året. Vurderte dere å be om fengselsstraff av allmennpreventive hensyn?

– Vi har diskutert det. Men vi forholder oss til barnekonvensjonen. Barn skal ikke sitte i fengsel. Vi vet også at fengselsstraff er vanskelig for barn. Dette må gå foran allmennpreventive hensyn i denne saken.

– Men vi føler at vi bøter på det ved at guttene må møte i konfliktrådet. Her møter de fornærmede i saken, og representanter for politiet og skolen. Guttene vil lære mer av å høre hvordan truslene opplevdes for de fornærmede, enn et fengselsopphold, sier Siljan.

Leder Torhild Jensen i Konfliktrådet sier stormøtene gir god effekt.

– Vår erfaring med forpliktende avtaler i straffesaker, er at bruddprosenten er veldig lav.

Dersom avtalen brytes, sender Konfliktrådet saken tilbake til politiet, og det gjennomføres en ordinær straffesak.

Rådet har ikke behandlet en sak som denne før.

– Vi har hatt flere saker mellom elever, og mellom skoler og elever, men denne saken er unik, sier Jensen.

Artikkeltags