12 ting du må vite om å leie ut bolig

VIKTIG: - En av de aller viktigste tingene å huske på, både for utleier og leietaker, er å sette opp en standard utleiekontrakt. Da har man ting svart på hvitt, noe som kan bidra til å hindre at det oppstår en konflikt.

VIKTIG: - En av de aller viktigste tingene å huske på, både for utleier og leietaker, er å sette opp en standard utleiekontrakt. Da har man ting svart på hvitt, noe som kan bidra til å hindre at det oppstår en konflikt.

Artikkelen er over 4 år gammel

Antallet utleietvister er økende i et presset leiemarked, men det finnes hjelp å få.

DEL

Det er flere ting som kan lønne seg å tenke på før man går inn i et leieforhold. Konflikter kan både bli dyre og tidkrevende.

UTVALG

Husleietvistutvalget, forkortet til HTU startet som en prøveordning i Oslo i 2001, i 2010 ble ordningen permanent, og omfatter nå både Oslo, Akershus Nord- og Sør-Trøndelag. Det er også planer om å utvide ordningen til flere byområder i Norge.

– Det vil i første omgang være snakk om Stavanger og Tromsø og kanskje etter hvert flere byområder. Det er foreløpig ingen konkrete planer om å etablere utvalget i Telemark ennå, men hvis ordningen fortsetter å fungere bra, er det heller ikke utelukket, sier direktør i HTU, Stein Stavrum.

Han forteller at et stadig økende antall tvistesaker førte til behov for å opprette at lavterskeltilbud i de største pressområdene. Antallet saker har økt for hvert år, og bare i fjor behandlet HTU 1000 utleietvister.

– Det er stadig flere som har oppdaget at vi finnes. Vi har som mål å være et lavterskeltilbud som skal være lett å bruke, sier han.

PROBLEMER

Og det er gjerne de samme problemstillingene som går igjen i de mange tvistesakene.

– Det som er aller mest vanlig, er erstatningskrav fra utleier. Det er gjerne påstander om skader som har oppstått under utleieforholdet.

Men disse konfliktene er ofte enkle å sikre seg mot.

– Vi råder både utleier og leietaker til å dokumentere boligens stand før vedkommende flytter inn. På den måten kan man bevise at hakkene i parketten var der fra før av, og konflikten kan kanskje unngås.

Som en god nummer to på listen, kommer konflikter rundt manglende betaling av husleie, og uenigheter rundt depositum.

– Det andre gode rådet jeg vil gi, er å sette opp en standard leiekontrakt, og sette seg godt inn i de ulike punktene. Da har man alt på papiret og det blir mindre rom for tvil, understreker han.

MEKLING

Men hvis uhellet likevel skulle være ute og man har havnet i en konflikt, finnes det hjelp å få.

– Punkt nummer en er å snakke med motparten og se om man ikke kan komme til enighet. Det er det aller enkleste og beste. – Mekling er også noe vi bruker i svært stor grad, og i hoveddelen av tilfellene finner vi en løsning uten å måtte gå videre.

Her i Telemark er det Forliksrådet som tar seg av tvistesakene. Her er også første steg å prøve å mekle seg fram til en løsning. Hvis det ikke fører fram, kan saken i ytterste konsekvens havne i Tingretten.

– Men det koster penger å ta en sak til retten og det er et skritt de færreste ønsker å ta. Hvis man klarer å løse saken ved hjelp av mekling, er det dessuten to vinnere i en konflikt. Det er med andre ord alltid best å løse en sak på lavest mulig nivå, avslutter Stavrum.

FOR UTLEIER

 • Ta deg tid til å lese kontrakten, selv om du synes det er kjedelig. Skal dere inngå en kontrakt, kan det være klokt å bruke en av de ulike standardkontraktene.
 • Husk at minste lovlige leietid i utgangspunktet er 3 år (det er noen unntak, blant annet for utleie av sokkelleilighet i bolig som du bor i hvor det går an med 1 år). Hvis du har avtalt ulovlig kort leietid, går leiekontrakten over til å bli tidsubestemt. Kontrakten kan sies opp, hvis det ikke er avtalt at den ikke kan sies opp.
 • Husleien må avtales til et bestemt beløp. I utgangspunktet er det ikke lov med leietillegg unntatt strøm o.l. Du får heller ta høyde for dine kommunale avgifter mv. når leiesummen avtales.
 • Depositumet skal stå på sperret depositumskonto i bank i leietakerens navn. Utleier skal betale gebyret for å opprette kontoen. Det er ikke lov å avtale noe annet. Hvis dere gjør noe annet, kan leietakeren kreve forsinkelsesrenter fra depositumet ble betalt, noe som kan koste utleieren dyrt.
 • Det er klokt å dokumentere leilighetens tilstand ved innflytting og utflytting ved å lage en inn- og utflyttingsprotokoll som beskriver boligens tilstand og ved å ta bilder. Det blir da lettere å finne forskjellen i tilstand ved inn- og utflytting, og om dette er noe leietakeren er ansvarlig for. Leietakeren kan normalt ikke holdes ansvarlig for vanlig slit og elde.
 • Be om å få kvittering for hvilke nøkler du har levert til leietakeren. Gi kvittering for de nøklene du får tilbakelevert, og sjekk at det stemmer med nøklene du leverte i starten.
 • Hvis det skulle oppstå problemer, kan det lønne seg å snakke med leietakeren for å se om dere kan finne løsninger sammen

FOR LEIETAKER

 • Ta deg tid til å lese kontrakten, selv om du synes det er kjedelig. Skal dere inngå en kontrakt, kan det være klokt å bruke en av de ulike standardkontraktene. Disse gir et godt utgangspunkt, men de må fylles ut skikkelig. Hvis du vurderer å leie sammen med andre, må du være klar over at du kan bli ansvarlig dersom den eller de andre gjør seg skyldig i mislighold.
 • Depositumet skal stå på sperret depositumskonto i bank i leietakerens navn. Utleier skal betale gebyret for å opprette kontoen. Det er ikke lov å avtale noe annet.
 • Det er lurt å dokumentere leilighetens tilstand ved innflytting og utflytting ved å lage en inn- og utflyttingsprotokoll som beskriver boligens tilstand og ved å ta bilder.
 • Betalinger bør skje gjennom bank slik at du kan dokumentere betalingen.
 • Du må vaske grundig når du flytter og ikke sette igjen ting uten skriftlig avtale med utleier.

Kilde: www.htu.no

Artikkeltags