Boligprisene opp 1,5 prosent i april

Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Prisen på boliger steg med 1,5 prosent fra mars til april. - En sterkere prisvekst enn ventet, ifølge meglerne.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

- Hovedforklaringen på prisøkningen nå er at det bygges for få boliger i landet, sa nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) da han la fram de siste månedstallene for prisutviklingen på boliger.

I tillegg mener han at Norges Banks overraskende rentenedsettelse i mars, og andre signaler fra sentralbanken, kan ha bidratt til å skape optimistiske forventninger om at rentenivået blir liggende lavt lenge.

Boligprisene presses også opp fordi tilbudet på bruktboliger fortsatt er på et lavt nivå mange steder i landet, ifølge EFF.

Men dette siste kan raskt endre seg den nærmeste framtid. EFF tror det vil bli lagt flere bruktboliger ut for salg i mai og juni. Slår det til, vil prispresset i markedet kunne dempes.

Må ta skritt

- Etterspørselen etter boliger er mye større enn vi har sett tidligere på denne tiden av året, sa Laugen da onsdag presenterte EFFs siste tall for prisutviklingen på boliger

Han mener den viktigste forklaringen på prisveksten er at befolkningen vokste med 60.000 personer i fjor, mens det bare ble satt i gang bygging av 28.000 ny boliger.

Både befolkningsveksten og antall nybygg ventes i år å bli omtrent som i fjor. Det er mist 10.000 nybygg for lite, ifølge Laugen.

Han sier politikerne kanskje har våknet. Men det tar tid å få begge beina ut av senga.

- Kommunene må nå sørge for bedre tilrettelegging av boligtomter, sier han.

Eneboliger mest opp

Det var prisene på eneboliger som steg mest fra mars til april, med 2,1 prosent. Deretter følger rekkehus med 1,9 prosent og leiligheter med 1,2 prosent.

Men ser vi nærmere på utviklingen det siste året, er det leiligheter som har hatt den sterkeste prisveksten prosentvis.

Prisen på leiligheter ligger nå 8,8 prosent høyere enn i april for ett år siden. Det tilsvarende prosenttallet for rekkehus og eneboliger er henholdsvis 8,7 prosent og 7,5 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner var økningen i boligprisene fra mars til april på 0,9 prosent.

Drammen topper listen

Blant de største byene har Drammen hatt den sterkeste prisutviklingen så langt i år med en gjennomsnittlig prisvekst på 9 prosent fra i fjor.

Men boligene selges raskest i Bergen. Der er gjennomsnittlig salgstid kun 14 dager nå. Deretter følger Oslo og Trondheim med 16 dager.

Artikkeltags