Grønt lys for 40 boliger på Hoppestad

SKIEN: Fylkesmannen har talt om de 40 boligene på Hoppestad som utfordrer jordbruksareal: - Vi vil likevel akseptere planen.