Nå skal muggsoppen tas

Slik tas testene med den danske metoden som nå introduseres her i landet.

Slik tas testene med den danske metoden som nå introduseres her i landet. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Nå blir det enklere å måle og finne fram til muggsopp i boligen.

DEL

(Siste) Testen har vært brukt lenge i Danmark, men er helt ny her i landet. Den gjør det mulig for «meningmann» å foreta muggmålinger.

Dermed blir de tradisjonelle og tidkrevende laboratorie-undersøkelser overflødig.

Beslutningsgrunnlaget flyttes fra laboratoriene og ut i felten til nytte for alle parter i inneklima-undersøkelser og muggsopp-saneringer.

Testen er danskutviklet og er vitenskapelig dokumentert gjennom publikasjoner i vitenskapelige tidskrifter. Den har vært brukt i Danmark i over 14 år, og er i dag den mest brukte metoden for måling av muggsopp i landet.

Det er utviklet et eget mikrobiologisk universalinstrument for måling.

– Metoden er langt mer presis og objektiv en de klassiske metodene som dyrking og tapeavtrekk, sier Atle Sandven som er autorisert bruker og forhandler av Mycometer-testen i Norge.

– Resultatene er dessuten uavhengig av hvem som tar testen og hvem som analyserer prøvene. Man trenger heller ikke være mikrobiolog for å tolke svarene. En annen og minst like viktig fordel, er at metoden gir raske svar. På bare én time kan 20 forskjellig prøver analyseres.

Mange områder

Sandven forteller at metoden kan brukes til å analysere luftprøver, overflateprøver, prøver av murpuss og isolasjon med hensyn til muggvekst.

I tillegg kan samme analyseutstyr brukes til analyse av bakterier på overflater, noe som er særlig aktuelt ved kloakk og flomskader.

– Dessuten er resultatkategoriene klare og forståelige, og man slipper å forholde seg til rapporter med mange latinske navn på muggsopper, sier han.

Ifølge Sandven er målgruppene i hovedtrekk de samme som i Danmark, nemlig alle som arbeider med undersøkelse og kontroll av inneklima og av saneringsfirmaer.

– Ved å bruke metoden effektiviseres så vel kartlegging og sanering av muggsopp ved at man slipper å vente, kanskje i uker, på analyseresultatene, sier han, men legger til at alle brukere av metoden må fullføre et kurs hvor man lærer om muggsopp, prøvetaking, analyse, fortolking av resultater, feilkilder og rapportering. (ANB)

Artikkeltags