Denne gangen er det nystiftete selskapet Telemark eigedom AS som har kjøpt den tidligere herskapsboligen Biørnsborg.

Telemark eigedom AS holder til i Tinn Austbygd, og ble etablert med en aksjekapital på tre millioner kroner.

Johny Ekra er selskapets daglige leder, mens Eilev Midtgard er styreleder. Selskapet skal ifølge registreringen i Foretaksregisteret drive med kjøp, salg og utleie av eiendom.

PRISHOPP

Kjøpssummen på 6,25 millioner kroner er et betydelig hopp opp, i forhold til prisen på fem millioner kroner da Lillesand-selskapet kjøpte eiendommen i 2012. Noe av prisveksten skyldes nok at bygget har blitt pusset en del opp den siste tiden.

Prisantydningen var sju millioner kroner.

Siden Biørnsborg i sin tid ble brukt som bolig, måtte Telemark eigedom AS søke om konsesjon på kjøpet. Denne søknaden har kommunen nå innvilget. Biørnsborg har siden 1950-tallet vært leid ut til politiet. Dette leieforholdet vil bli videreført.

PÅ FREDNINGSLISTE

Biørnsborg ble bygget i perioden 1797 til 1803, og ble fredet i 1924. Fredningen ble opphevet i 1948, men i 2013 foreslo Riksantikvaren at eiendommen igjen burde fredes. Begrunnelsen er byggets kulturhistoriske og arkitektoniske verdi.