I løpet av de siste to og ett halvt årene har politiet i Midt-Telemark etterforsket mange boligbranner i området. Spesielt ni saker fra april 2013, og frem til dags dato, har fått ekstra oppmerksomhet.

- Politiet ser svært alvorlig på disse sakene. Brannsaker har ofte et stort skadepotensiale og medfører betydelige økonomiske konsekvenser. Flere av sakene har resultert i pådømmelser, sier politiførstebetjent Turid Ofte Gundersen ved Bø- og Sauherad lensmannskontor.

Politiets etterforskning har resultert i følgende pådømmelser og rettskraftige dommer. Det er politiet selv som redegjør for disse sakene i et skriv til TA.

  • En mann i 30- årene ble i mai 2015 dømt til fengsel til 1 år og 6 måneder, hvorav 4 måneder betinget med prøvetid på 2 år for grovt skadeverk ved at han i oktober 2014 forårsaket brann i bolig slik at boligen ble totalskadd. Han ble også dømt til å betale 750 000 kroner til Eika Forsikring AS.
  • En mann i 30- årene ble i september 2015 i Aust- Telemark Tingrett dømt, for blant annet grovt skadeverk, til fengsel i 1 år og 8 måneder, hvorav 8 måneder betinget med en prøvetid på 3 år. Dette for at han i januar 2014 satte fyr på et hus, slik at det ble totalskadet og fordi store verdier som befant seg inne i huset gikk tapt.
  • En manni 60-årene ble i september 2015 blant annet dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder, hvorav 6 måneder betinget med en prøvetid på 2 år. Mannen er dømt for forsikringsbedrageri fordi han i april 2013 satte fyr på egen bolig slik at den ble totalskadd. I dommen heter det at han gjorde dette for å få utbetalt forsikringssummen for boligen. Han ble også dømt for trusler mot politiet ved å få politiet til urettmessig å foreta eller unnlate en tjenestehandling. Mannen ble dømt til å betale 197 625 kroner til Gjensidige Forsikring ASA.
  • En mann i 40- årene er bøtelagt for brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven, og forskrift om brannforebygging i forbindelse med brann i bolig i juni 2015. 

Flere av sakene er fortsatt under etterforskning, med mistanke om uforsiktig omgang med ild, grovt skadeverk eller forsikringsbedrageri.

  • En kvinne i 30- årene er siktet for grovt skadeverk i forbindelse med at et hus ble totalskadd i brann i februar 2014. Saken er ferdig etterforsket og oversendt påtalemyndigheten for vurdering. 
  • En mann i 30- årene er mistenkt for forsikringsbedrageri ved at han i mars 2015 satte fyr på et hus for å få utbetalt forsikringspengene. Saken er ferdig etterforsket og oversendt påtalemyndigheten for vurdering. Han har nektet for forholdet i avhør.
  • En mann i 30- årene er mistenkt for forsikringsbedrageri ved å ha forårsaket brann i bolig i august 2015. Mannen har i avhør erkjent uaktsomhet. Saken er ferdig etterforsket og oversendt påtalemyndigheten for avgjørelse
  • En mann i 30- årene er mistenkt for forsikringsbedrageri i forbindelse med boligbrann i mars 2014 der et hus ble totalskadd.
  • En kvinne i 30-årene og en mann i 40-årene er mistenkt for forsikringsbedrageri ved at et hus begynte å brenne og ble totalskadd i mai 2015.

OMFATTENDE OG TIDKREVENDE

Ofte Gundersen opplyser at etterforskning av boligbranner er både omfattende og tidkrevende, og etterforskningen omfatter både teknisk og taktisk etterforskning.

- Vi er organisert slik at det er teknikere ved Felles Kriminalenhet ved Telemark politidistrikt som foretar åstedsundersøkelsene. I hver enkelt brann vurderer vi også bistand av brannhund fra Kripos. Det har vi benyttet ved flere anledninger hos oss.

Parallellt med dette gjennomfører politiet avhør av både huseier(e), vitner, naboer, brannmannskap med flere. Det foretas også en grundig etterforskning for å avdekke om det er utvist uaktsomhet og/eller om huset kan være påtent med vilje.

Politiet ønsker å gå ut med denne informasjonen i et forebyggende perspektiv.

- Andre konsekvenser av en eventuell bøteleggelse eller domfellelse kan være at man ikke får utbetalt erstatningen for eiendommen. Har man utvist uaktsomhet, vurderer forsikringsselskapet avkortning av erstatningen. En annen konsekvens kan være at du ikke får tegnet ny forsikring/ blir oppsagt som kunde, og "svartelistet" hos forsikringsbransjen, sier Ofte Gundersen.