Langedok sine planer har endret seg over årene og det han håper på nå er gjennomslag for å bygge tre tomannsboliger på det som er en av Heddal sine beste soltomter. Sanatoriet Solbakken skal han jevne med jorden.

Det som har stoppet alle planene de siste seks årene er et krav om at Langedok må bygge en ny vei og koble seg på rundkjøringen ved E134. Et prosjekt som koster millioner av kroner og suger all lønnsomhet ut av planene. Det åpnet seg en mulighet for samarbeid med Statens vegvesen og Notodden kommune da det ble bestemt å bygge ny skole på Klokkarrud, men de planene er i dag skrotet for godt.

Nå har Langedok hyret inn arkitekt- og ingeniørkontoret proESS fra Ålesund, som skal hjelpe ham med plan- og reguleringsarbeidet. De skal møte Notodden kommune førstkommende mandag.

– Hvis det ikke blir noe denne gangen er det bare å gi opp, sier Langedok.

(saken fortsetter under bildet)


Nytt håp i gangbru

– Planen var først å renovere Solbakken, men bygget var pill råttent. Derfor begynte jeg å se på muligheten for leiligheter og boliger, men så kom kravet om å bygge ny vei frem til rundkjøringen. Jeg fikk noen entreprenører til å regne på det for meg, men kostnadene ble så høye at jeg la alt på is. Det var minst fem millioner kroner, sier Langedok.

Håpet steg med vedtaket om ny skole i området, men sank som en stein da skoleplanene ble skrotet på grunn av kommunens økonomi.

– Senere har vi funnet ut at det foreligger en plan i dette området der kommunen er pålagt å bygge en gangbru fra sykehjemmet Haugmotun til Skilrud. I de planene ligger det også inne en vei til den aktuelle rundkjøringen. Per i dag er det det eneste håpet jeg har – at jeg kan koble meg på en slik veiløsning, sier Langedok.

«Game over»

Finner kommunen og Langedok sammen om en løsning, åpner han også for å utvide prosjektet – hvis kommunen ønsker det. Han ser muligheter for å bygge opptil 25 boenheter i dette området.

– Jeg håper jeg kan komme i gang snart, jeg har tross alt brukt opp mot 500 000 kroner på konsulentfirmaer, utarbeiding av planer og tidsbruk for å realisere disse planene.

– Hva skjer hvis kravet om ny vei og påkobling til rundkjøringen står fast?

(saken fortsetter under bildet)


– Da er det «game over». Blir det ikke noe denne gangen får bygningene på Solbakken stå til de råtner og detter ned av seg selv.

– Det er jo ikke noe fint her lenger – tidligere var stedet berømt for å være et nydelig område med mye sol. Jeg håper det er et kommunalt ønske om at det blir bygget noe nytt i Heddal også, ikke bare på Notodden, sier han.

Langedok håper kommunen også ser verdien av planene hans opp mot forbedret adkomst for de som allerede bor i området – og at problemer med tette kloakkrør i området kan bli tatt hånd om samtidig.

Solbakken i Heddal har over 100 års historie bak seg. Stedet ble i sin tid bygget som rekonvalesenthjem for tuberkulosepasienter før det ble syke- og aldershjem. Stedet ble forlatt noen år etter årtusenskiftet – da hadde pinsevennenes Evangeliesenter brukt det til rusbehandling av ungdom.