– Det lokale brannvesenet var i første rekke, vi var i fortløpende kontakt med dem, sier leder Morten Meen Gallefos av IUA Telemark. Interkommunalt utvalgt mot akuttforurensing er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag i Telemark.

Les saken: Firma kan bli erstatningspliktig 

Ulykken ble en alvorlig påminner på hvor farlig ulykker med gass og kjemikalier kan være.

– Jeg har akkurat fått sett rapporten, og kan fortelle at det har gått bra. Men det var gass involvert, og det var en stor eksplosjonsfare. Heldigvis skjedde det i et område med få hus. Men tenk om det samme hadde skjedd i Bø sentrum for eksempel, sier han.

Rundt i Telemark

Derfor er det viktig at alle brannkorps blir drillet til å takle slike situasjoner.

– Vi har nå vært halve Telemark rundt. Vi har vært i Porsgrunn, Skien, Bamble, Kragerø, Lunde og nå Bø. Tankbilvelten gjør dette ekstra aktuelt her i Midt-Telemark. Disse ulykkene skjer sjelden, men de kan få vanvittige konsekvenser, sier han. Derfor undrer han seg litt over at folk flest har hengt seg mest opp i at riksvei 36 ble stengt i to dager.

– Det kunne gått menneskeliv, det ble billig i forhold til hvordan det kunne gått. To dager med stengt vei er bagatellmessig og lite i en slik sammenheng, mener han.

Dramatisk

Brannsjef Svein Ove Kåsa i Midt-Telemark brann- og redningstjeneste røper litt av dramatikken.

– Det handlet om brennbar gass. Det ble en lekkasje etter at det ble hull i yttertanken. Vi fikk overført gassen i væskefase til en annen tankbil. Resten fikk vi faklet bort, for å fortelle det på en veldig forenklet måte, sier han til TA. Han er glad for at samtlige mannskap nå har vært igjennom grunnopplæringen i olje- og kjemikalievern.

For dette er helt spesielt utstyr.

– Det er fryktelig dyrt, annerledes og spesielt som det lokale brannvesenet skal kunne betjene, påpeker IUA-leder Gallefos.

Porsgrunn er vertskommune for kjemikaliebilen, mens Bamble har ansvaret for ledelse, administrasjon og rådgivning.

Slik gikk det

Sjåføren i tankbilen ble sittende fast, men ble kun lettere skadd.

Riksvei 36 ble stengt i nesten to døgn, og det ble foretatt kontrollert brenning av metan-gassen fra tankbilen. Slik gikk det med tankbilvelten som skjedde 13. oktober for snart to uker siden. Det kunne gått mye verre.

Det var like etter klokken 12.00 at tankbilen kjørte utfor i Nyhussvingen på riksvei 36.

Det er fortsatt uklart hva som forårsaket utforkjøringen, eller om firmaet vil måtte stå for kostnadene etter ulykken. Dette vil nå bli etterforsket av politiet.

Gassen tankbilen var lastet med, brukes primært som en miljøvennlig energikilde. Men sammen med oksygen kunne gassen vært eksplosiv. Dette medførte dermed at veien ble stengt fram til morgentimene 15. oktober.