Gå til sidens hovedinnhold

Blant Norges ti beste kommuner å vokse opp i er fire av dem i Telemark – denne kommunen er den beste

FYRESDAL/VINJE: I Kommuneanalysen, gjennomført av UNICEF Norge, blir det kartlagt hvor mye penger hver kommune i Norge bruker på barn og unge, samt hvor gode tilbudene er. Fyresdal ble i år kåret til Norges beste, og Vinje kom på tredjeplass.

Med utgangspunkt i sektorene barnehage, grunnskole, barnevern, kommunehelsetjeneste og kulturtilbud foretar UNICEF Norge en rangering av alle landets kommuner. Årets analyse viser at Fyresdal er landets beste kommune for barn og unge.

– Analysen har til hensikt å belyse hvilke økonomiske, så vel som tjenesteytende prioriteringer kommunene gjør for barna. Dessverre avdekker kommuneanalysen hvert år at det er store forskjeller i barnas oppvekstvilkår. UNICEF Norge ønsker å skape debatt, og vekke interesse for kommunenes prioriteringer av barn, slik at vi sammen kan skape positiv endring for ethvert barn, skriver UNICEF Norge i sin rapport.

Barn og unge i fokus

– Barn og unge har vært i fokus i kommunen i flere år. Vi er en liten kommune med bare en skole og barnehage. Det gjør at vi har god oversikt og fanger opp situasjoner tidlig hvis det skulle være noe, sier kommunalsjef for kultur og oppvekst i Fyresdal kommune, Liv Jorhe-Bakke.

Åtte av de ti beste kommunene i UNICEF sin analyse kategoriseres som små kommuner.

– Jeg tenker det er en ny stjerne for småkommunekartet, men man må fortsette å holde trykket oppe og finne gode samarbeidspartnere. Her har vi fått til et godt samarbeid med andre kommuner både rundt barnevern og ppt, forteller Johre-Bakke.

– Vi har et ganske nyetablert ungdomsråd som har jobbet med Ungdomsklubben i kommunen. Det er spennende at de har et eget utvalg og skal ha saker til høring. De er framtida til bygda, og vi vil legge til rette for at de skal ha gode oppvekstvilkår. Det vil være avgjørende for at de som flytter vekk ønsker å flytte tilbake senere, legger hun til.

Bruker mye penger på å ha en desentralisert kommune

Vinje kommune havner på UNICEFS tredjeplass over Norges beste kommuner for barn å vokse opp i. Assisterende rådmann, Anders Sandvik, forteller at kommunen bruker mye penger på å drive en desentralisert kommune med barnehage og skole i alle bygdene i kommunen.

– Vi velger å gjøre mye som ikke er lovpålagt, og tar hele tiden valg for å satse på barn og unge. Vi har et veldig godt kulturskoletilbud som mange benytter seg av, og er med på å sponse idrettslag som har barn og unge med på aktiviteter. De siste årene har vi hatt ferietilbud for unge i Vinje. Det er noe vi får litt støtte til, men som vi også bruker en del penger på, for vi vet det er et viktig tilbud, forteller Sandvik.

En viktig del av Vinjes arbeid er å involvere og engasjere unge i arbeidet i kommunen.

– Vi har et aktivt ungdomsråd som får bevilget 100 000 kroner årlig som de disponerer til det de jobber med. Ordførers grunntanke er at det skal være godt å vokse opp i Vinje, og at man skal ha gode muligheter her. Vi har også kurs og prosjekter for å oppdage barn og unge som er i risikogrupper, og har et forebyggende arbeid knyttet til rus og kriminalitet. Det bruker vi en del midler på, men vet at det gir en god effekt, sier Sandvik.

– Alle bygdene kan ikke ha de samme aktivitetstilbudene, men gjennom den digitale løsningen «Vi fritid» finner man alle aktivitetene det er mulig å være med på i Vinje, og vi ser at folk er med på aktiviteter på tvers av bygdene. Framover skal vi jobbe for å legge til rette for enda flere møteplasser for barn og unge. De skal ha en følelse av å være viktige, legger han til.