Brodd-løpet (Skagerakløpet)

29. september 2018, kl. 14:08