Det blir ikke aktuelt å åpne for å bygge nye boliger på Vadrette nedenfor Skotfossveien før disse to kravene blir imøtekommet av Statens vegvesen, eller at det settes opp manuelt styrte trafikklys.

Det ble vedtatt på et møte i teknisk hovedutvalg i forrige uke.

Barna som bor på Vadrette må krysse Skotfossveien for å komme seg til skolen eller til andre fritidsaktiviteter på Gulset. Utbyggerne planlegger å sette opp en metalltrapp som fører opp til en «venteplass» ved veien, og at barna så skal krysse veien i 60-sonen. Denne løsningen sier Statens vegvesen ja til.

FOR FARLIG

Politikerne vil imidlertid ikke sende barna over den trafikkerte veien uten videre, spesielt siden mange kjører fort der. De mener det er altfor farlig, selv om det er få barn det er snakk om.

Derfor foreslo Venstre og Arbeiderpartiet løsningen med redusert fart og fartshumper. De vil ha en garanti for at vegvesenet vil ta hensyn til trafikksikkerheten.

– Dette er helt avgjørende for å kunne si ja til planen slik den foreligger. Dersom slik bekreftelse ikke kan framlegges, vil hovedutvalget velge å be bystyret avvise reguleringsplanen, heter det i forslaget som ble vedtatt med åtte mot tre stemmer.