Lager alternativ til bypakka

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Ungdomspartiene Unge Høyre, Unge Venstre og Fremskrittspartiets ungdom, friluftsliv og næringsliv har gått sammen for å lage et alternativ til Bypakke Grenland.

DEL

Nylig var de samlet i rådhuset i Skien for å presentere planene.

Geir Elsebutangen, som sitter i Skien bystyre for Høyre, er med i arbeidsgruppa. Han er adminstrende direktør i Kragerø energi og representerer næringslivet.

Elsebutangen tilhørte mindretallet i bystyret som stemte mot bypakka. Han mener bypakka tar for seg dagens problemer, men løser ikke framtidas problemer innen transport, miljø og næringslivets behov og etablering av arbeidsplasser.

– Bypakka tar bare for seg to veikryss. Den løser ikke alle flaskehalsene som finnes og som vil oppstå i Grenland, sier Elsebutangen.

RINGVEI

Arbeidsgruppa pusser støv av de gamle planene om en ringvei rundt Grenland med nye veier, bruer og tunneler.

Oddmund Hollås, fra Fjordnett Grenland, har laget en skisse til en ny ringvei. Den går i hovedsak ut på å legge gjennomgangstrafikken utenom byområdene i Grenland.

– Det er bedre å lage en ringvei på vestsida i stedet for å tvinge alle bilene og lastebilene gjennom byene. Ringveien kan ha 70 til 80 km/t fartsgrense, mens det i byen må være lavere fart, sier han.

SPARER OMRÅDER

TA tekst: No character style: Han mener dette prosjektet vil spare hus, viktige friluftsområdet, jordbruksområder og vil ikke båndlegge de viktige sandforekomstene på Geiteryggen. Samtidig som flere bydeler vil bli skånet for økt trafikk.

– I dette prosjektet vil vi spare boligområdene langs Vallermyrene, Stranda, Flakvarp, Vestsida, Skien vest og Skien fritidspark.

FÆRRE BOMMER

Planene vil bety at det også blir færre bommer og kortere innkrevingstid. Prosjektet legger opp til bommer inn til Grenland, men ikke mange bommer spredt rundt internt i Grenland.

Ifølge Hollås vil deres prosjektet også bli billigere. Han har tatt utgangspunkt i konseptplanutvalget, vegvesenets beregninger for finansiering.

KORTERE INNKREVING

– Dagens bypakke vil koste 2,5 milliarder kroner i fase 1. Men med fase 2 og fase 3 og en opprustning av tilførselsveiene, vil den totale prislappen bli på mellom 12 og 13 milliarder kroner. Da vil bommene bli stående i 50 år, sier han.

Deres prosjekt med ringvei legger opp til en kostnad på rundt seks milliarder kroner, og en innkrevingstid med bommer i 20 år.

– Det er halvparten så dyrt som bypakka, og det er mer en halvering av innkrevingstida med bommer, sier Hollås.

– Dette er ikke minst viktig for klimaet og miljøet. Med mindre køer vil trafikken flyte bedre og CO2-utslippene vil også bli betraktelig lavere, sier han.

Elsebutangen sier bypakka ble tredd nedover bystyret uten at det ble forelagt noen alternativer.

- Vi mener det er noe galt når så mange er imot bypakka. Det er et demokratisk problem at bystyret har vedtatt noe som så mange er imot, og uten at det ble lagt fram noen alternativer, sier Tina Wilcox i Unge Høyre.

FRAMTIDA

Magne Forland, tidligere investor og gründer for flyplassen i Skien, sitter også i arbeidsgruppa. Han sier transport handler veldig mye næringslivet om arbeidsplasser, miljø og friluftsinteresser.

– Veldig mange selskaper og bedrifter vi hadde i Grenland ligger nå i Vestfold. Infrastruktur er en viktig grunn til det. Rødmyr skal være et framtidig industriområde. Men da må det legges til rette for varetransport og tungtransport, sier Forland.

– Har ikke gitt opp

SKIEN: Oddmund Hollås i arbeidsgruppa sier den endelige avgjørelsen faller i Stortinget til våren, og de har ikke gitt opp planene om å velte bypakka.

Geir Elsebutangen (H) sier flertallet i bystyrene i Skien og Porsgrunn og kommunestyret i Siljan har vedtatt Bypakke Grenland. Men den skal endelig godkjennes i Stortinget.

– I mellomtida er det kommet ny regjering. Vi vil selvfølgelig presse på våre folk i departementene om andre alternativer enn bypakkeløsninger, sier han.

– Arbeidsgruppa har ikke bestemt hva som de skal gjøre videre. Vi har lagt fram de skissene og planene som manglet da bypakka ble vedtatt. Men vi vet vi har dårlig tid, og kommer til å jobbe med disse planene framover, sier Elsebutangen.

Arbeidsgruppa består av en 20-talls personer. Det er folkfra næringslivet, politiske ungdomspartier, miljøorganisasjon, landbruk og politiske partier.

– Vi jobber med å få redusert antall bommer, spare miljøet og spare penger for samfunnet med å anlegge veier for bedre flyt i trafikken, sier Hollås.

– Dette innebærer at det blir penger til overs. Da kan vi også få finansiert ny bru over Falkumelva, sier han.

– Vi kan sikkert bruke deler av prosjektene i bypakka. Men den går i hovedsak ut på ruste opp eksisterende vei, og ikke lage nye veier. Den legger opp til en fortetting og trafikk langs bybåndet. Men vi mener trafikken bør gå utenom byene, sier Hollås.

Artikkeltags