- Fortsatt drift av stasjonene er viktig for å opprettholde Norges posisjon som et av verdens ledende land innenfor infrastruktur for hydrogen til transport, sier Ulf Hafseld, daglig leder i HYOP, i en pressemelding onsdag formiddag.

VAR BEKYMRING

Miljøorganisasjonen Zero uttrykte tidlig bekymring da det ble klart at Statoil ville legge ned driften av stasjonene. Lenge var det også usikkert om det i det hele tatt ville komme nye aktører på banen.

De siste månedene har det imidlertid vært arbeidet aktivt for å finne en løsning som gjør at stasjonene kan drives og utvikles videre.

- For Statoil er det gledelig at hydrogenmiljøet i Lillestrøm viderefører det arbeidet som Statoil har igangsatt, forteller Manager New Options, Svein Roar Engelsen i Statoil ASA i pressemeldingen.

Ifølge Engelsen har det vært en god dialog, og de har tro på at HYOP vil lykkes med sin satsning.

- Vi har ønsket å legge til rette for dette på best mulig måte ved å leie ut sentrale personer fra Statoil, slik at den videre driften og utviklingen av selskapet kan gjøres basert på den kompetansen som er bygget opp gjennom en årrekke, sier Engelsen.

INNOVASJONSSELSKAP

Bak HYOP AS står innovasjonsselskapet Campus Kjeller AS (CK).

- Vårt mål er at HYOP skal bli en sentral aktør for drift og utvikling av hydrogen infrastruktur i Norge, forteller adm. dir. Vidar Sannerhaugen i CK, som også er styreleder i HYOP.

Sammen med aktører i hydrogenmiljøet i Lillestrømregionen tok CK initiativ til å overta stasjonene fra Statoil. I forrige uke ble avtalen om dette signert.

- SPENNENDE UTVIKLING

– Vi ser at hydrogen til transportformål er inne i en svært spennende utvikling, og ønsket å bidra til at Norges unike posisjon på området kan opprettholdes. Et dedikert driftsselskap vil være en stor styrke for det videre arbeidet med innfasing av hydrogen til transport, forteller Sannerhaugen, som også ser et potensial for næringsutvikling basert på norsk teknologi og kompetanse.