Om du bare gjør noe som er litt ulovlig på veien, så er det ikke strake veien til retten, men i stedet får du mulighet til å «gjøre opp for deg» med et forenklet forelegg. Et slikt forelegg vil ikke være juridisk definert som en bot, og havner derfor heller ikke på en vanlig politiattest.

Forenklede forelegg er helt skjematisk utformet, og det er ikke rom for å bruke skjønn når et slikt forelegg utskrives. Det betyr at forelegget er like stort enten du er en gjeldsbefengt student eller milliardær.

Men vet du hvor mye det egentlig koster deg å ligge noen kilometer over fartsgrensen når politiet står der med laserutstyret sitt - eller kjøre forbi på et sted der det er forbud - eller være litt liberal når det kommer til å ikke stoppe opp helt når det er full stopp?

Under har vi samlet noen av de vanligste overtrampene som medfører bot - og som definitivt vil være noen av de sureste pengene du taper.

SKILTING

Kjøring i strid med skilting, med for eksempel påbudt kjøreretning, gågate, kollektivfelt og lignende: 4200 kroner (sjekk skalaen til høyre i artikkelen).

VIKEPLIKT

 • Vikeplikt er derimot en dyrere synd. Både det å ikke overholde vikeplikten, inkludert standard vikeplikt fra høyre, og mer omfattende vikeplikt koster 5200 kroner.
 • Om du ikke stopper helt opp ved fullt skilt er det også 5200 kroner.
 • Det er like dyrt om du ikke stopper for fotgjengeren i fotgjengerfeltet

LYSREGULERING

 • Var det rødt lys? 5200 kroner takk!

LYSBRUK

 • Blinker du ikke når du skal? 2000 kroner
 • Kjører du uten kjørelys? 2000 kroner det også!
 • Feil bruk av tåkelys eller andre lyd? Jadda, 2000 kroner det også.

PLASSERING AV BILEN

 • Kommer du inntil heltrukket gul stripe eller sperrefelt, koster det 3200 kroner.
 • Du kjører vel ikke på fortauet, gangfelt eller sykkelvei? Det er 3200 kroner også.
 • Ligger du i feil felt før du skal svinge av veien? 3200 kroner.

ANNET

 • Overholder du ikke 3-sekundersregelen? 5200 kroner rett ut av vinduet
 • Nediset frontrute? 2000 kroner
 • Fungerer ikke håndbrekket? 2000 kroner
 • Har du ikke sørget for at personer i bilen under 15 år har på seg belte? 2000 kroner
 • Flere personer i bilen enn det bilen er registrert for? 2000 kroner
 • Forbikjøring ved gangfelt koster 3200 kroner
 • Bruk av mobiltelefon uten handsfree: 1300 kroner

DU KAN FÅ RABATT

Vi startet artikkelen med å si at bøter er skjematisk uten rom for bruk av skjønn. Men det er likevel slik at du faktisk kan slippe unna med å betale bare halve boten.

Det er dog en liten ulempe ved det hele: Det forutsetter at du har gjort flere ting galt som du blir tatt for.

Du må betale den høyeste boten fullt ut, og resten av bøtene slipper du unna å betale halvparten av.

Men overstiger totalbeløpet 15000 etter rabatt, så må du møte i retten.

PRIKKER

Men én ting er hvor mye det koster å bli tatt i trafikken. En annen ting er at de fleste overtramp i trafikken gir deg prikkbelastning på førerkortet.

Regelverket for prikkbelastning ble endret i fjor sommer, da en både økte antall prikker for en lang rekke overtredelser, samtidig som en innførte prikkbelastning på flere nye overtredelser. Ved åtte prikker mister du førerkortet i en periode.